Konference om mellembyer

 ”Hvad låser døren op til fremtidens Mellemby?”

Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført til stagnation, fraflytning og stigende forfald.

Det er en udvikling der skal vendes nu – sker det ikke, risikerer vi om få år at se byer, hvor forfaldet er endnu tydeligere, byer som de ressourcestærke flygter fra og som står tilbage med en skæv befolkningssammensætning med social slagside. Det vil være en både dårlig og dyr udvikling for en kommune som helhed, idet kommunerne netop kan drage fordel af varierede bosætningsmuligheder i byer og på landet.

Der skal sættes fokus på byernes nye muligheder som borgerne ser og definerer, så der kan blive ejerskab af en ny identitet, et nyt værdisæt, så byerne kan markedsføre sig på dét, de vil kendes for, både indad og udad.

6 mindre byer i Region Syddanmark har i to år beskæftiget sig med tidligere hovedbyers vilkår og mulighed efter kommunalreformen i 2007. Deltagerne i projektet er frivillige og er alle borgere i de pågældende byer og tilknyttet borgerforeninger eller andre formelle eller uformelle grupperinger i byen. Projektet har været ledet af Landdistrikternes Fællesråd og støttet af Ministeriet for By-, Bolig-, og Landdistrikter.

Vi har nu afsluttet arbejdet i pilotprojektet, og vil gerne fortælle om de (i nogle tilfælde ret overraskende konklusioner) vi er kommet frem til. Vi har gennemført analyse arbejde, afholdt borgermøder, arbejdet i arbejdsgrupper, haft møder og seminarer med fagpersoner og politikere.

Det vil vi gerne redegøre nærmere for på konferencen den 26. april i Glamsbjerg.

Nærmere oplysning hos Kirsten Bruun LDF tlf. 5133 3129

Vi glæder os til at jer den 26.4.

Venlig hilsen

På vegne af Ølgod, Gram, Glamsbjerg, Ørbæk, Holsted og Egtved.

Indbydelse til konferende 26 4 2014

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.