Knækker Danmark? Udflytning af statslige arbejdspladser

40 kommuner står sammen i valgkampen

Folketingspolitikerer og -kandidater har helt glemt yderområderne her i valgkampen. Borgmestre fra 40 af landets kommuner ønsker sammen med Landdistrikterne Fællesråd, at der kommer fokus på de politiske  rammevilkår, som har betydning for udviklingsmulighederne rundt om i landet.

Borgmester Leon Sebbelin fra Rebild kommune fortæller i et interview til TV2 News, at det er vigtigt, at der ses på rammebetingelserne, så alle de styrker, der findes rundt om i landet får mulighed for at komme til deres ret og blive udnyttet optimalt.  

Formand Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd understreger, at det er vigtigt, at få emnerne vedrørende yderområderne med ind i valgkampen. Der bor ca. 1-1,5 mio. borgere i yderområderne, som kæmper for, at der politisk bl.a. bliver set på jobskabelse i områderne udenfor de større byer. Politikerne skal tage de relevante yderkantsproblematikker op for at nå ud til disse mange vælgere.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at få ordenlige rammevilkår for yderområderne i forhold til emnerne bosætning, erhverv og iværksætteri, infrastruktur herunder også den digitale infrastruktur, uddannelse og sundhed. Det er vigtigt, at der politisk sikres betingelser, så væksten kan ske i hele Danmark.

Det handler ikke kun om at få tilført flere penge, siger Steffen Damsgaard, men om at få erhvervslivet i gang. Borgerne i yderområderne vil ikke ynkes. De ønsker at skabe vækst og udvikling i deres lokale egne og få politisk opbakning til det – stedet for situationen som den er i dag, hvor mange tiltag bremses af lovgivningen.

Steffen Damsgaard afslutter interviewet til TV2 News med, at det ikke giver mening, at 44% af de statslige arbejdspladser ligger i København. For det er én af flere årsager til, at vi Landdistrikternes Fællesråd er nødt til at stille spørgsmålet: Knækker Danmark?  I stedet skal vi have Et helt Danmark i balance, og vi ønsker, at der efter valget laves en samlet vision for landdistriktsområdet. En vision, som de to  statsministerkandidater skal lægge op til allerede her under valget.

Se artikel og tv-indslag ”Her er yderområdernes største udfordringer” fra TV2 på vores facebookside: www.facebook.com/LanddistrikternesFaellesrad

Eksempelvis står Struer til at miste 100 arbejdspladser. Se indslaget fra DR nyhederne 2. juni

Indslagene er lavet på baggrund af pressemeddelelsen: Knækker Danmark? Udflytning af statslige arbejdspladser. Se nedenfor:

Landdistrikter og yderområder har brug for omgående hjælp fra landets politikere, hvis man vil sikre et helt Danmark i balance.  Det er budskabet fra knap 40 danske kommuner som, anført af Landdistrikternes Fællesråd via deres medlemskab, slår til lyd for at forbedre de basale rammevilkår for Danmarks landdistrikter.

Danmark er præget af mange års ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de 2-3 største byer og erhvervene dér, hvilket har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen. Dette har fremmet urbaniseringen og gjort, at de danske landdistriktskommuner i disse dage stiller sig spørgsmålet: KNÆKKER DANMARK?

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er særligt bekymret for centraliseringen af statslige arbejdspladser: ” Mange års udvikling har gjort, at Danmark i stadig større grad er blevet skævvredet. Et godt eksempel er, at 44% af de statslige er placeret i hovedstadsområdet”.  

Landdistrikternes Fællesråd har, som den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, beskæftiget sig med problemstillingen over en længere årrække, og har således samlet en lang række konkrete eksempler på statslige institutioner og styrelser, som med fordel kunne placeres i landdistrikter og yderområder. “Hvorfor ikke udflytte en del af de statslige arbejdspladser, som allerede beskæftiger sig med fagområder og erhverv, der ligger udenfor hovedstadsområdet. Det kan opnås en nærhed og synergi mellem erhvervslivet og en række styrelser og direktorater, som kan understøtte en vækst. Der er også positive erfaringer fra udlandet, som viser, at der både er fordele lokalt, men også samfundsøkonomisk. De fordele forbigår Det Økonomiske Råd i seneste Vismandsrapport, hvilket er uhørt! En udflytning handler i sidste ende KUN om politisk vilje”, afslutter Steffen Damsgaard. 

Danmarks landdistriktskommuner, som er samlet i Landdistrikternes Fællesråd, er enige med Steffen Damsgaard og udtrykker stor bekymring over den manglende vilje fra politikerne til at tage de nødvendige politiske skridt i forhold til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd har forhåbninger til, at et nyt Folketing vil tage fat på de mange udfordringer, som landdistrikterne i disse år står overfor.

Se artikel og  udsendelse fra TV2 News, hvor  Steffen Damsgaard deltager om spørgsmålene vedrørende yderområderne. 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.