Karen Hækkerup og Steffen Damsgaard: Landdistriktsfilter kan skabe balance i Danmark

 
Danmark er ét land. Derfor er det afgørende, at politikerne har åbne øjne og fuld indsigt vedrørende landdistrikterne, når de træffer beslutninger på Christiansborg.
 
Igennem en længere årrække har vi været vidne til en stærk centralisering og deraf følgende urbanisering, som har udfordret vores sammenhængskraft som nation.
 
Faren er et Danmark delt i to; et Danmark i to tempi. Én del med vækst og udvikling, som koncentrerer sig omkring hovedstadsområdet og Østjylland. Og en del præget af afvikling, der i særdeleshed har ramt land-og yderområderne.
 
Det er meget bekymrende, for vi skal huske, at hovedparten af de eksporterende virksomheder – herunder fødevareklyngen og produktionsvirksomhederne – faktisk ligger uden for de største byer. Landdistrikterne er med andre ord med til at finansiere den velfærd, som kommer os alle til gode. Derfor skal vi som samfund stræbe efter udvikling i hele landet.
 
Og det er politikernes fornemme og svære opgave at foretage disse prioriteringer. Det kan virke til, at politikerne i alt for mange år – enten direkte eller indirekte – har ” glemt” at tage hensyn til konsekvenserne i landdistrikterne, når de tager beslutninger eller vedtager ny lovgivning.
 
Som eksempelvis beslutninger på uddannelsesområdet, der fik konsekvenser for det sydfynske område, fordi seminariepladser blev flyttet til Odense.
 
Det skal vi gøre noget ved, hvis vi vil mere liv uden for de store byer.
 
Der skal større fokus på de afledte, regionale konsekvenser af politiske beslutninger, og ikke blot effekten af den enkelte beslutning. Det er nødvendigt at tegne hele billedet og ikke kun dele af det, for at træffe den rigtige beslutning – og for at kunne følge på eventuelle konsekvenser.
 
Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd ønsker derfor, at den til enhver tid siddende regering – i modsætning til i dag – tydeligt skal redegøre for et lovforslags regionale konsekvenser, når et lovforslag fremsættes. Landdistrikterne Fællesråd har døbt det et ” landdistriktsfilter”.
 
Med et landdistriktsfilter kan vi sikre, at politikerne får det fulde kendskab til, hvilke konsekvenser et lovforslag kan have, hvis de gennemfører det. Det er der behov for. Og det er også mest demokratisk, at politikerne træffer beslutninger med helt åbne øjne.
 
En model kunne være, at man i ministerierne udarbejder såkaldte konsekvensanalyser, der belyser mulige scenarier for landdistrikterne, hvis et lovforslag vedtages.
 
Det er til syvende og sidst en politisk vurdering.
 
Det handler ikke om, at embedsmændene skal vurdere, hvad der er god landdistriktspolitik, men derimod om, at vi skal skabe et system, hvor man som minister stopper op og tænker sig om en ekstra gang, når det gælder konsekvenserne for landdistrikterne.
 
På den måde fastholder vi et nødvendigt fokus på landdistrikterne, som på sigt vil bidrage til, at vi får et Danmark i balance.
 
 
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.