Franskrig er interesserede i dansk landdistriktsudvikling

Det er ikke kun i Danmark, at vi ser urbanisering og de mange konsekvenser, som det medfører. Det sker over hele kloden. Men nogle lande er mere opmærksomme på problemet og de udfordringer, som det medfører

end andre. I Frankrig oplever man også stor fokusering på byerne og affolkede landområder.

Vardes borgmester viser frem i Ølgod 2015

Vardes borgmester viser frem i Ølgod 2015

I denne uge havde vi i to dage besøg af to universitetsstuderende, som arbejder for det ministerium i den franske regering, der har ansvar for lige udvikling af land og by – også kaldet General Kommissionen for territorial samhørighed (CGET) under premierministeren.

Den franske regering er i gang med et forberedende arbejde, hvor 40 landsbyer er valgt ud til at deltage i et pilotprojekt med fokus på nyudvikling af dem og forholdet mellem land og by. I den forbindelse har de udvalgt fire andre europæiske lande, hvor de vil undersøge, hvordan urbaniseringen dér gribes an.

I Landdistrikternes Fællesråd vil vi gerne udveksle vores viden og erfaringer med vores netværk og med nye interesserede parter. Så med hjælp fra nogle af vores medlemmer kom der et varieret og spændende program op at stå, som både franskmændene, os selv og de involverede medlemmer fik meget ud af.

Gæsterne fik rundvisning i en velorganiseret landsby, som har stort foreningsliv og stor frivillig opbakning. Noget man generelt ikke ser i franske landsbyer, hvor tendensen mere er at afvente og lade den lokale borgmester ordne tingene. Senere var gæsterne med til vores landsbytopmøde, hvor de – ligesom os andre deltagende– blev meget grebet af oplægget fra Landsbyhøjskolen og øvelserne som Tyge Mortensen havde med. En helt anden måde at afvikle møde på og interagere med hinanden på end, hvad der gøres i Frankrig. Tirsdag fik gæsterne lejlighed til at høre lidt om, hvordan to danske kommuner arbejder med og i forhold til deres landsbyer. De hørte om kommunikationen i Sønderborg modellen og senere besøgte vi Varde kommune og hørte mere om deres samarbejde med byerne og områderne udenfor centerbyen. Samtidig med besøget så vi Ølgod og hørte om udviklingen dér, og der var var repræsentanter fra Glamsbjerg også, der fortalte om deres store udviklingsarbejde. Både Ølgod og Glamsbjerg er mellembyer, der i 2013 deltog i et projekt i Landdistrikternes Fællesråd, som hed ”Nye tider – nye roller”. Det var interessant at se resultaterne af det og høre de involveredes evalueringer.

De franske gæster var meget begejstret over det store fokus vi i Danmark har på landdistriktsudvikling og på hele den kultur, der handler om at være mere fladt organiseret, være i øjenhøjde med hinanden, og at vi sammen står stærkere. Vi kan godt klappe os selv på skuldrene her i Danmark, for vi gør mange ting godt. En af de store forskelle, som gæsterne også gentagne gange fik øjnene op for, er den særlige mentalitet, der handler om, at for at få ting til at ske, så er der i stor grad brug for en ”bottom-up-tilgang” og ikke altid en ”top-down-tilgang”.

Vi vil gerne sige tak til de involverede parter fra vores netværk, der deltog i disse dage og bidrog til spændende vidensudveksling, og som endvidere kunne springe til med så kort varsel. Det er vi utrolig glade for. Nu ser vi så med spænding frem til, om Danmark kan virke som inspirator for fransk landdistriktsudvikling, og om vi om få år ser Sønderborg, Varde eller Glamsbjerg modeller herske i mindre franske byer?

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.