Forslag til fremtidssikring af bygge- og anlægsbranchen

[Dansk Byggeri] Dansk Byggeri har opstillet 12 ønsker til den kommende regerings politik. 12 initiativer som her og nu kan være med til at sikre vækst og fremtidssikre den danske økonomi gennem reformer og en troværdig økonomis politik  og at sikre at krisen i bygge- og anlægssektoren ikke trækker endnu længere ud.

– Den danske bygge- og anlægsbranche er hårdt ramt af krisen, og de tegn på bedring, der viste sig for en række erhverv og brancher i løbet af første halvår 2011 nåede ikke til byggeriet. Med den seneste forværring af krisen ser byggeriets krise desværre ud til at trække endnu længere ud. Derfor er der behov for initiativer, der ikke kun virker på kort sigt i 2012, men også på længe sigt, så de problemer, der normalt er med timing af større initiativer, undgås eller minimeres, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. 
– Det er afgørende, at de initiativer der tages, har et sigte, der passer til de strukturelle udfordringer; den danske vækst er for lav, og hvis ikke der skabes grundlag for en vækst i den samlede økonomi, der er større end væksten i de offentlige udgifter, vil Danmarks langsigtede økonomiske sundhed blive sat over styr. Væksten skal ske i den private sektor.

En troværdig økonomisk politik, der sikrer international tillid til den danske økonomi, er den bedste vækstpakke. Manglende tillid vil betyde stigende rente, og det vil forhindre vækst og udvikling. Troværdig politik betyder eksempelvis også, at der ikke må lægges flere omkostninger på erhvervslivet, det vil svække konkurrenceevnen og flytte aktivitet og arbejdspladser ud af landet.

På længere sigt er der behov for reduktioner af skatten på arbejde, navnlig skatten på den sidst tjente krone skal nedsættes. Derfor er der behov for stramme rammer for de offentlige udgifter, understreger Torben Liborius.

12 konkrete anbefalinger

Forsæt reformkursen
Dansk Byggeri vil anbefale, at de vedtagne reformer af arbejdsmarkedet fastholdes; dagpengeperioden fastholdes på maksimalt 2 år og efterlønnen afskaffes.

Og reformkursen bør fortsættes; flexjobordning og førtidspension bør reformeres, og kommunernes økonomiske incitamenter til en effektiv beskæftigelsesindsats bør styrkes.

Rammevilkår skal forbedres
Erhvervslivets rammevilkår skal forbedres; der må ikke lægges flere økonomiske byrder på erhvervslivet, tværtimod, og de administrative byrder skal fortsat bekæmpes og nye regler nøje overvejes.

Der bør indføres tidsgrænser for offentlig sagsbehandling.

Unges uddannelse
Unge skal have gode muligheder for uddannelse. Dansk Byggeri anbefaler, at der udvikles en ny grundlæggende uddannelse for unge, der ikke har kvalifikationer og motivation til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dansk Byggeri anbefaler ligeledes, at man frem for sociale klausuler anvender partnerskabsaftaler mellem bygherrer, virksomheder og organisationer i bestræbelserne på at skaffe praktikpladser til unge.

Klima og energi skal i fokus
Fokus på klima-energiforbedringer i bygningsmassen skal opretholdes og gerne øges.
Der er fortsat store potentialer i bedre isolering, ventilation, varmegenvinding og vedvarende energi i den eksisterende boligmasse, så både CO2-reduktion og indeklimaet tilgodeses.

Brug sygehusbyggerier offensivt
De kommende investeringer i supersygehuse bør anvendes offensivt til udvikling af nye og bedre løsninger med systembyggeri og klimaeffektivt byggeri. Byggerierne skal udbydes på en måde der sikre innovation og udvikling af nye løsninger, som kan afsættes på eksportmarkeder.

Ja til investeringer i infrastruktur, nej til betalingsring
Investeringer i infrastruktur som veje og baner til reduktion af trængsel skal øges.
En betalingsring omkring København er ikke løsningen i Hovedstaden, da konkurrencen mellem virksomheder indenfor og udenfor ringen forvrides, og hvis virksomhederne bliver mødt med krav om kompensation fra deres medarbejdere for denne nye transportudgift, vil det svare til et lønkrav på 3000 kr. mere om måneden. Hvis en betalingsring alligevel indføres, må gulpladebiler som minimum være friholdt.

Klimasikring
Investeringerne i klimasikring som kloakker og vandafledning skal fremrykkes og øges.
Oprethold vækstpakker og energiforbedringer i BoligJobplanen
De fremlagte men ikke vedtagne vækstudspil, der indeholder; fremrykning af offentlige investe-ringer, øget renovering i den almene boligsektor, og en forbedring af boligJobplanen bør opretholdes.
Efter udløbet af den nuværende BoligJobplan bør der indføres et fradrag for målrettede investeringer i energiforbedringer i bygningsmassen.

Øg konkurrenceudsættelsen
Konkurrence og effektiv udnyttelse af samfundets resurser er vigtigt. Derfor ønsker Dansk Byggeri at kommunerne øger deres konkurrenceudsættelse, for der er fortsat et stort potentiale, navnlig på de ”kolde områder”. Kommunerne står med en meget stor opgave med vedligeholdelse og genopretning af veje og bygninger.
De kommunale budgetter er pressede, og det betyder at penge siver fra investeringer til den daglige drift. Den sivning skal stoppes, derfor bør der indføres flerårige investeringsbudgetter, og der bør indføres vandtætte skotter i de kommunale budgetter mellem penge til drift og til investering.

Gør op med kommunal konkurrenceforvridende erhvervsaktivitet
Kommunale forsyningsselskaber (vand, kloak, fjernvarme mv.) etableres i disse år, men deres forvaltning af både penge og opgaver er ugennemsigtig, så det reelle opgør med kommunal konkurrenceforvridende erhvervsaktivitet er ikke taget

Fair konkurrence for arbejdskraften
Danmark er en integreret del af både EU og den globale økonomi. Det er grundlaget for vores høje velstand. Danskere arbejder i udlandet og udlændinge arbejder i Danmark.
Dansk Byggeri ønsker, at udenlandsk arbejdskraft skal være velkommen i Danmark, men unfair konkurrence og sort arbejde er ikke acceptabelt. Derfor skal RUT, Register for Udenlandske Tjenesteydere, fungere, så udenlandske og danske virksomheder arbejder på lige vilkår. Det kræver øget kontrol fra Arbejdstilsynet og SKAT på visse områder. Det bør der skabes rum til.

Fjern kreditklemmen og støt erhvervsobligationer
Erhvervslivet har behov for bedre adgang til kredit og finansiering. Bankernes tilbageholdenhed og frygt for at tage risici er blevet for stor.
Der er behov for flere former for finansiering – erhvervsobligationer, garantier, kautioner og ikke mindst at det offentlige betaler til tiden. Staten bør være fødselshjælper for erhvervsobligationer, og staten og kommunerne skal tvinges til at betale deres regninger til tiden.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *