Faxe kommune om medlemskabet

Faxe Kommune er blevet medlem af den nationale interesseorganisation, Landdistrikternes Fællesråd. Organisationen arbejder på den nationale scene for at sikre de bedste vilkår for landområderne rundt i landet. Ligesom Fællesrådet arbejder Faxe kommune med tiltag, som skal motivere de enkelte lokalsamfund til selv at skabe udvikling. Landdistrikternes Fællesråd er en politisk neutral interesseorganisation.

– Faxe Kommune udgør et geografisk område med to store byer, fem større bysamfund og en del landområder. Med vores medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd har jeg en forventning om, at vi som kommune kan blive klædt bedre på til at fremme udvikling af kommunen som helhed. Landdistrikternes Fællesråd er det rigtige sted for os at være. Her forventer jeg, at vi kan få værdifuld inspiration, erfaringer og redskaber til det videre arbejde, siger Faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen.

Medlemskabet af Landdistrikternes Fællesråd falder godt i tråd med det udviklingsfokus, Faxe Kommune har på landområderne.

For eksempel er Faxe Kommune netop sammen ned 17 andre kommuner udpeget til at være med i kampagnen ”Yderområder på forkant”, der handler om at satse på udvikling gennem langsigtede strategiplaner.

Kampagnen er udviklet i et partnerskab mellem Kommunernes Landsforening, Naturstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Realdania.

Arbejdet omkring udvikling af de meget forskellige landområder i kommunen er i støbeskeen, og det handler især om at inddrage borgerne, så de selv tager ejerskab med de konkrete tiltag, som skal gøre netop deres område til et endnu bedre sted at bo.

– I lyset af deltagelse i kampagnen ”Yderområder på forkant” og det lokale udviklingsarbejde er medlemskabet af Landdistrikternes Fællesrådet jo ganske relevant for os, tilføjer Knud Erik Hansen.

I den seneste tid har Faxe Kommunes borgmester også sat fokus på bedre mobil- og bredbåndsdækning i alle egne af landet, ikke mindst med udtalelsen om, at den digitale infrastruktur er at regne som lige så værdifuld at få udbredt, som dengang elektriciteten blev rullet ud til samtlige husstande.

 – For Faxe Kommune er velfungerende mobil- og bredbåndsdækning vigtigt for tiltrækning af borgere, erhverv og turister. Vi kan ikke have, at vi i Danmark sakker bagud på udvikling og vækst, fordi der er en dårlig dækning i kommunen, og vi ikke ved, hvilket hjørne af marken, vi skal stå i for at være on-line, siger Knud Erik Hansen.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.