Det mest begivenhedsrige år i Landdistrikternes Fællesråds historie

[LDF] Tak for det mest begivenhedsrige år i Landdistrikternes Fællesråds historie.
Vi har taget hul på 2011 og det er tidspunktet til at skue tilbage på året, der er gået og fremad på året, som kommer.
2010 har på alle måder været et meget begivenhedsrigt år for både landdistrikterne og for organisationen Landdistrikternes Fællesråd.

Yderområder
Landdistrikterne og speciel den del af landdistrikterne kaldet yderområder har været meget omtalt, ikke blot i antal gange ordene for udkantsdanmark har været i medierne, men yderområder og udkantsdanmark har på godt og ondt været på alles læber i årets løb. 

Danmarks Radio brugte i en uge i foråret alle kræfter på at finde dårlige historier fra det, DR døbte udkantsdanmark. Det satte udkantsdanmark på alles læber. Jeg vil på nuværende tidspunkt sige, at det var godt, at DR tematiserede emnet så problemstillingerne blev skåret ud i pap. Det stigmatiserede yderområder, som taberland, men befolkningen og meget vigtigt politikerne forstod noget var galt. Man kan dog godt sige, at valg af cases til tider var lidt tvivlsom og samtidig betegne afslutningen fra DR med at placere en gruppe folk i Vandtårnet i Tønder, som lidt af et flop og spild af gode folks evner. Men politikernes øjne var åbnet og generelt var journalister i hele det danske mediebillede mere vågne og ville nu skrive om mange emner ud fra udkantsdanmarks synsvinkel, noget der var ganske umuligt tidligere. – Emnet var simpelthen ikke ”sexet” nok tidligere!

Det gav en medie-mulighed, som mange landdistrikter og yderområder benyttede sig af. De bragte derved deres egne historier og synspunkter frem, – faktisk også positive vinkler til tider.  

Landdistrikternes Fællesråd bemærkede og benyttede sig også af de nye muligheder for at blive hørt i større omfang af politikere og medier.

Skolelukninger
Til trods for fokus på yderområder var 2010 præget af yderligere rationaliseringer og besparelser, bl.a. i kommuner, hvor et stort antal folkeskoler blev besluttet lukket. Det var efter at Skolens Rejsehold og KREVI-rapporten havde skudt på de små skolers faglighed og økonomi. Lokalt kæmpede lokalsamfundene deres sag og vi kæmpede i Landdistrikternes Fællesråd hårdt for at få en fair og nuanceret debat omkring skoler i landdistrikterne og at mindre skoler sagtens kan have høj faglighed og endda drives billigt. Desværre blev for mange skoler besluttet lukket rundt om i kommunerne og det vil få negative konsekvenser for fagligheden og for bosætningen i mange lokalsamfund i årene fremover. Der foreligger nu også undersøgelser, der viser, at basale rammevilkår har altafgørende betydning for til- og fraflytningen fra landdistrikter og yderområder.

Tilbage står mange kommuner med et stort behov for at få genetableret et godt og konstruktivt samarbejde med deres lokalsamfund. 

Indsatspuljen
Landdistrikternes Fællesråd arbejdede i gennem hele 2010 på at få Indsatspuljen til nedrivning og renovering af dårlige bygninger i landdistrikterne til at blive en pulje, som skulle fortsætte ud over 2010. Det lykkes ikke i økonomiaftalen mellem kommunerme og staten eller i finanslovsforslaget. Men efter ihærdig indsats fra bl.a. Landdistrikternes Fællesråd lykkedes det forligspartierne at sikre 100 mio. på Finansloven for 2011 til Indsatspuljen. En stor sejr for landdistrikterne! 

Landdistriktsudvalg i Folketinget
Landdistrikternes Fællesråd har i ca. 2 år arbejdet målrettet overfor folketingspolitikerne for at få etableret et Landdistriktsudvalg i Folketinget, fordi der mangler den nødvendige landspolitiske fokus og helhedsorientering  på landdistriktsområdet. Det var en indsats fra Landdistrikternes Fællesråd, som bar frugt i slutningen af 2010. – Det var årets nyhed, som fik champagnepropperne til at springe allerede før jul, da det blev besluttet, at et landdistriktsudvalg i Folketinget skulle etableres efter næste Folketingsvalg. Uden at prale, så var det ikke sket, hvis ikke Landdistrikternes Fællesråd havde arbejdet hårdt for sagen. 

Blomstrende Landsby
2010 var året hvor landets første Blomstrende Landsby, Brejninge på Ærø blev udnævnt. Det var en kæmpe begivenhed med stor fokus, hvor bl.a. prinsesse Marie og Fødevareminister Henrik Høegh hejste det første blomstrende flag og holdt taler.

Udviklingsprojektet Blomstrende Landsby har været under udvikling i ca. et års tid og det har grebet meget om sig, så det i dag er et helt udviklingsprogram for landsbyer. Kun fantasien sætter grænser for mulighederne i programmet, som allerede har fået stor opmærksomhed fra borgere og ildsjæle, fra kommunalpolitikere og deres administrationer og endelig landspolitikere samt medierne.

Blomstrende Landsby er den positive tilgang til landsbyudvikling, som vi har manglet. Nu kan landsbyerne selv og med stor synlighed vise, at de vil skabe forandring og en positiv udvikling i deres område.

Status er, at flere landsbyer rundt i landet er i færd med at blive Blomstrende Landsbyer. Hidtil har vi set de første spæde kronblade i denne blomst, som vi forventer vil stå i fuldt flor i løbet af de næste 3-5 år med rigtig mange Blomstrende Landsbyer over hele landet. 

Rammevilkår for landdistrikterne
Landdistrikternes Fællesråd har arbejdet hårdt for at få forbedret landdistrikternes basale rammevilkår. Her er det uddannelsesmuligheder, sundhedsvæsenets tilbud, infrastrukturmuligheder, erhvervsmuligheder og  fysisk bosætning, der betyder mest.

Landdistrikternes Fællesråd har arbejdet for bedre infrastruktur, – lige fra bedre veje til bedre fibernet-forbindelser. Desværre har vi indenfor infrastruktur kun set politiske handlinger omkring anlæg af nye veje og udvidelser visse steder i landdistrikter og i yderområder.

Heldigvis er der ved at ske en differentiering af planloven og der bliver arbejdet med flere muligheder i yderområder. VI må se, hvad der sker og hvilke områder, der bliver åbnet. Planlovens detailhandelsbestemmelser er dog et af de steder Landdistrikternes Fællesråd ikke ønsker lempelser. 

Landdistrikternes Fællesråd flyttet i nye lokaler
Der er sket meget på det organisatoriske i Landdistrikternes Fællesråd i 2010. Landdistrikternes Fællesråd flyttede først på året i nye, bedre og større lokaler i Nørregade 12 i Vejen. Flytningen af organisationen var tiltrængt og nødvendigt.

Landsforeningen af Landsbysamfund under Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse blev senere på året enige med bestyrelsen i Landsforeningen af Landsbysamfund om en inklusion af Landsforeningen af Landsbysamfund i et ny og stærkere Landdistrikternes Fællesråd. Derved skabes et samlet og endnu stærkere talerør for Landdistrikternes Fællesråd. En beslutning som giver rigtig god mening for begge parter og samler alle kræfter omkring landdistriktsarbejdet. Det ser vi frem til bliver realiseret  endeligt i de første måneder af 2011.

Landdistrikternes Hus A/S
Endelig blev Landdistrikternes Hus A/S en realitet. Nu er landdistriktsrådgivning og konsulentarbejde ikke længere er en intern del af Landdistrikternes Fællesråd, men en selvstændig enhed med fokus på rådgivning. Landdistrikternes Fællesråd er én blandt flere aktionærer, hvor også medlemsorganisationer i Landdistrikternes Fællesråd og medarbejderne har vist deres interesse for landdistriktsrådgivning og købt aktier.

Landdistrikternes Hus A/S skal fremover alene beskæftige sig med rådgivning og konsulentarbejde, mens Landdistrikternes Fællesråd nu kan koncentrere sig om det oprindelige formål, nemlig landdistriktspolitik og udvikling.

Det er den bedste beslutning, hvis begge dele skal have mulighed for udvikle sig optimalt fremover. Der er dog så mange fordele ved tætte relationer, at Landdistrikternes Hus A/S og Landdistrikternes Fællesråd fortsætter med at være i samme lokaler i Vejen og fortsætter med et tæt samarbejde for at sikre, at vidensbasen på området er til gavn for begge parter.

Forventninger til 2011
Det er også tiden til at skue fremad mod 2011.

Landdistrikternes Fællesråd har i 2010 arbejdet med et Landsbypedel-pilotprojekt, som snart offentliggøres. Der er nogle spændende erfaringer som vi håber vil få stor bevågenhed i 2011, samt at flere landsbypedeller vil blive ansat rundt i kommunerne. 

Endelig lancerer vi for første gang Landdistrikternes Dag på Christiansborg, d. 1. marts 2011, hvor alle landets ildsjæle inviteres til at møde landspolitikere og høre deres fremtidsplaner for landdistrikterne, samt få muligheden for kunne diskutere med selvsamme politikere. Det er stor begivenhed, som vi ser frem til med glæde og håber, at mange af jer vil deltage.

Derudover kommer der en EU-tur i uge 21, som giver ildsjæle mulighed for at komme tæt på EU beslutningssystemet, som på visse områder sætter de overordnede rammer for landdistriktsudviklingen i Danmark.

Der er også andre store planer for 2011 i støbeskeen. Det lykkedes jo, som mange sikkert ved, at få Landdistrikternes Fællesråd på Finansloven med 1 million kr. hovedsageligt til informationsaktiviteter i 2011. Vi er glade for de partier omkring Finansloven, som kan se, at Landdistrikternes Fællesråd er et vigtigt talerør for landdistrikterne og yderområderne og som kan se at Landdistrikternes Fællesråd kan gøre en forskel. 

Nytårshilsen
Med disse ord vil jeg afslutte min nytårshilsen med tilbageblikket på 2010 og blikket fremad mod 2011. Der kunne være nævnt mange andre emner, som også var vigtige; for landdistriktsarbejdet fylder meget for rigtig mange mennesker rundt i hele landet og rundt i hvert eneste lokalsamfund.

Tak for jeres indsats. Vi glæder os til samarbejdet med alle jer videre i 2011. Tak til alle andre gode samarbejdspartnere for vel nok det mest begivenhedsrige år i organsitationen Landdistrikternes Fællesråds historie.

Godt nytår. 

Med venlig hilsen

 Steffen Husted Damsgaard

Formand/Chairman 

LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD COUNCIL OF RURAL DISTRICTS

-den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark


Nørregade 12  |  DK – 6600 Vejen  |  Tlf +45 76 340 350  |  +45 51 740 062

Website:  www.ldf.landdistrikterne.dk

Landdistriktsportalen: www.landdistrikterne.dkDette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *