Det gode seniorliv i landsbyen

 

145 deltagere er tilmeldt konferencen ”Det gode seniorliv i landsbyen ”som Landdistrikternes Fællesråd og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder på Christiansborg på mandag den 10. november.

Temaerne på konferencen vil handle om, hvordan der i årene frem sikres gode levevilkår og muligheder for ældre, der ønsker at blive boende i deres nærområde i landsbyerne.

 Kan ældre være med til at sikre lokale aktiviteter og fællesskab i landsbyerne?

Det mener Landdistrikternes Fællesråd i høj grad de kan, ja de er faktisk landsbyernes guldreserve.  De ældre yder i rigtig mange landsbyer en kæmpe frivillig indsats, sammen med alle andre aldersgrupper. Det er alt lige fra madlavning til fællesspisningen, kulturelle arrangementer, højskole og sangaftener, gymnastik og andre arrangementer, hvor det handler om at røre sig og have det sjovt på tværs af generationer.

Det kommunerne skal sørge for, er de gode rammevilkår, så det er muligt at blive boende i landsbyerne.

Derfor er temaerne på konferencen da også primært det, der relaterer sig til de gode rammevilkår.

 Det handler om kollektiv transport, hvor løsninger som intelligent samkørsel og flextrafik skal debatteres. Et andet tema er en sikring af dagligvarehandlen i landdistrikterne. Der skal også diskuteres, hvordan digitale løsninger kan hjælpe med at opretholde velfærdsservices på landet. Det kan f.eks. være telemedicin, digitalt understøttet genoptræning og en styrkelse af de ældres håndtering af digitale løsninger. Sidst men ikke mindst vil diskussionerne også gå på, hvordan den frivillige indsats kan stå for nogle initiativer, som det offentlige ikke kan tilbyde. Finde områder, hvor de ældres ressourcer kan bruges til gavn for dem selv og andre borgere i deres lokalsamfund.

Flere og flere flytter fra landet og ind til byerne. Det gælder særligt de yngre, mens de ældre over 65 år bliver boende.  Nogle mener, at det giver problemer, fordi der kommer for stor forskel på befolkningssammensætningen i Danmark, at det medfører en skæv fordeling af ressourcer og manglende indtægter i nogle områder. Landdistrikternes Fællesråd ønsker at vende denne debat og se udfordringerne fra mere positive vinkler. For selvom det i disse år er Danmarkshistoriens største generation fra 1946, der er på vej ind i pensionisttilværelsen, så er det samtidig en generation, der er vant til at ville og kunne klare sig selv.

Forud for konferencen har en række landsbyråd og lokalråd, rundt i landet, sat sig sammen med den ældre generation og arbejdet med ovennævnte temaer. Der kommer to fra henholdsvis Sønderborg Landdistriktsudvalg og Kerteminde Landsbyråd og fortæller om resultaterne.

Nærmere oplysninger hos Sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd Kirsten Bruun tlf. 51 33 31 29

http://landdistrikterne.dk/ikke-kategoriseret/konferencelanddistriktsdag-pa-christiansborg/

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.