Den store gevin(d)st

[LDF] Med Grøn Ordning kan kommunerne få tilskud til initiativer, som fremmer lokal accept af vindmøller. I Ringkøbing-Skjern Kommune lader byrådet de berørte lokalsamfund råde over pengene.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million i lotto? I landsbyerne Lem, Dejbjerg, Højmark og Velling mellem Ringkøbing og Skjern er den kendte selskabsleg blevet alvor. Opstillingen af 11 vindmøller i Lem Kær betyder nemlig, at lokalsamfundene har udsigt til at “vinde” 2,8 mio. kroner. De skal bare lige finde ud af, hvad pengene skal bruges til.

De 2,8 mio. kr. kommer fra Grøn Ordning, der blev oprettet i forbindelse med vedtagelsen af Lov om fremme vedvarende energi i 2008. Formålet med ordningen er at fremme lokal accept af vindmøller. Hvis der i en kommune opstilles en mølle med en kapacitet 1MW, udløser det en rammebevilling på 88.000 kr. Pengene kan kommunalbestyrelsen bruge til anlægsarbejder, der styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller på kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger.

Lokalsamfundene bestemmer

Ret beset er det altså kommunalbestyrelsen, der disponerer over midlerne, og der er ingen begrænsninger for, hvor i kommunen pengene kan anvendes. Men i Ringkøbing-Skjern Kommune har politikerne besluttet, at pengene, som vindmølleparken i Lem Kær udløser fra Grøn Ordning, skal tilfalde de 4 berørte lokalsamfund.

– I byrådet var der fuld enighed om, at det er lokalområdet der skal tage beslutningen om, hvordan pengene skal anvendes. Det, som lokalsamfundene i fællesskab finder frem til, er bedst, er også det, byrådet vil, siger borgmester Torben Nørregaard (V) og tilføjer:

– Det er den eneste retfærdige løsning.

Afklaringsproces

Kommunens forvaltning har sat en passer på landkortet og tegnet en cirkel med centrum i vindmølleparken i Lem Kær og en radius på 4,5 km. Inden for dette område skal de 2,8 mio. anvendes. I øvrigt er det inden for samme område, at opstilleren af vindmøllerne ifølge VE-loven er forpligtet til at udbyde mindst 20 % af møllerne i ejerandele.

Ringkøbing-Skjern kommune har desuden hyret en konsulent til at hjælpe lokalsamfundene med at afklare, hvordan pengene kan anvendes. En initiativgruppe bestående 2 repræsentanter fra hver landsby har i samarbejde med konsulenten afholdt borgermøder, hvor borgerne kunne komme med idéer til projekter. Idéerne har initiativgruppen bearbejdet til et konkret projektforslag, som man vil præsentere i næste uge.

– Der har været en del diskussion, om pengene skulle fordeles mellem landsbyerne eller bruges på et fælles initiativ. Men vi har fundet frem til et projekt, som er fælles for de 4 landsbyer, fortæller John Sørensen, der er næstformand i Lem Borger- og Håndværkerforening og medlem af initiativgruppen.

Lange udsigter

Det store spørgsmål er så, om Grøn Ordning virker efter hensigten. Vil de 2,8 mio. kroner fremme accepten af vindmøller i Lem Kær og omegn?

– Hvis man ser på, hvor mange der har deltaget i borgermøderne, må svaret nok være nej, siger John Sørensen. – Der har ganske enkelt været begrænset interesse for at bidrage til processen. Men det er nok fordi, det ikke er konkret nok endnu. Pengene kommer jo først, når vindmøllerne er opstillet, og det bliver de først i løbet af 2010 og 2011.

Den samme erkendelse er borgmester Torben Nørregaard kommet til.

– Måske er det for tidligt, vi har sat det i gang. Men vi ville gerne have, at når vindmøllerne begynder at snurre, og pengene begynder at rulle, så har vi et projekt klar, som lokalområdet føler ejerskab til.

Lokale udviklingsplaner

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, er glad for Grøn Ordning, som han mener ikke bare vil gavne udbredelsen af vedvarende energi, men også udviklingen i lokalsamfund og yderområder.

– Der er heldigvis meget vide rammer for, hvad pengene fra Grøn Ordning kan bruges til, og jeg er sikker på, at de vil blive brugt til at realisere mange gode lokale initiativer rundt omkring. Og det er helt naturligt – som man gør det i Ringkøbing-Skjern Kommune – at lade pengene tilfalde de områder, hvor generne fra vindmøllerne er størst.

Han undrer sig dog også lidt over fremgangsmåden i Ringkøbing-Skjern.

– På mig virker det lidt underligt at lave en separat proces for at finde ud af, hvad pengene skal bruges til. Jeg vil anbefale, at kommunerne kobler midlerne fra Grøn Ordning til lokalsamfundenes arbejde med at lave lokale udviklingsplaner. På den måde kan man bedre sikre et bredt ejerskab og sikre, at pengene bliver brugt til gavn for helhedsudviklingen i lokalsamfundet.

Grøn Ordning administreres af Energinet.dk. Ordningen trådte i kraft den 1. juni 2009 og omfatter alle kommuner, hvor der efter den 21. februar 2008 opstilles nye vindmøller på land. Læs mere om Grøn ordning på http://www.energinet.dk/da/menu/Klima+og+milj%c3%b8/Lov+om+fremme+af+vedvarende+energi/Gr%c3%b8n+ordning/Gr%c3%b8n+ordning.htm

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Et svar til Den store gevin(d)st

  1. Pingback: højmarkweb.dk » Lokale udviklingsprojekter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *