Debatindlæg: Væksten kommer ikke af sig selv.

Væksten kommer ikke af sig selv – heller ikke i landdistrikterne. Der er behov for bedre rammevilkår i Dannarks landdistrikter og yderområder, hvis vi vil have vækst og udvikling i hele landet! Gode takter fra regeringen og den nye minister, Troels Lund Poulsen, som lægger op til en offensiv landdistriktspolitik! Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard har skrevet følgende debatindlæg til JyllandsPosten (bragt den 29. juni 2015):

De frie markedskræfter har medført store fremskridt for samfundet, men har også udfordret danske landdistrikter og yderområder og deres muligheder for at generere yderligere vækst og udvikling. Vores evne til at bevare det trygge velfærdssamfund, som vi har i dag, står og falder med, at vi også i fremtiden skaber gode rammer for væksten. I Landdistriktsdanmark, hvor hovedparten af de danske produktionsvirksomheder og fødevareklyngen er placeret, er man ved at tabe pusten, fordi de helt basale rammevilkår konsekvent er blevet svækket. Det skader ikke blot landdistrikterne, men hele Danmark.

Politikerne taler hele tiden om, hvor mange penge vi skal bruge på vores velfærdssamfund, men siger sjældent noget om, hvordan vi skal skabe mere vækst og udvikling. Det er et stort problem for hele Danmark, men særligt for landdistrikter og yderområder, da de fleste danske produktionsvirksomheder ligger der.

Den værditilvækst, der skabes af virksomhederne i landdistrikterne, er med til at sikre velfærd som f.eks. kontanthjælp, hospitalsbehandlinger og pensioner for en stor del af befolkningen, samt betale til statsadministrationen og arbejdspladserne i København og hovedstadsområdet. Alligevel har man i mange år nedprioriteret Danmarks landdistrikter og yderområder.

Der bor i omegnen af to millioner indbyggere i landdistrikterne og det er herude, at nogle af de største danske virksomheder holder til. Kan det virkelig passe, at de ikke skal have samme muligheder, som hvis de boede og drev virksomhed i en af de større danske byer? Mit svar er selvfølgelig nej. Vi skal have de samme muligheder i hele Danmark, og det forudsætter selvsagt, at Landdistriktsdanmark ikke bliver glemt. Der er behov for en samlet strategi for udviklingen af landdistrikter og yderområder. En strategi, som går på tværs af stat, region og kommune, vil være med til at styrke sammenhængskraften i Danmark.

Det var ellers positive takter, da man efter valget i 2011, efter pres fra Landdistrikternes Fællesråd, nedsatte et decideret ressortministerium for landdistrikterne. Det medførte en mere koordineret politisk indsats på området og betød, at udfordringerne i yderområderne kom på dagsordenen. Der er dog behov for en styrkelse af ministeriet, særligt i forhold til regional udvikling, hvis man vitterligt vil sikre ”et helt Danmark i balance”.

Der er brug for at stimulere forholdene for både borgere og virksomheder i landdistrikter og yderområder, hvis man vil skabe yderligere vækst i hele Danmark. Landdistriktsdanmark har derfor krav på basale rammevilkår, både når det handler om jobskabelse, bosætning, infrastruktur, uddannelse og sundhed.

Det er alt sammen med til at danne fundamentet for vækst og udvikling, ikke bare for landdistrikterne, men for hele Danmark. For vi skal jo huske, at hvis ikke vi sikrer rammerne for vækst, så kommer der heller ingen vækst – heller ikke i Landdistriktsdanmark.

Danmark har igennem en årrække været præget af mange års ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de to-tre største byer og erhvervene der, hvilket har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen. I takt med udviklingen har man oplevet en konsekvent statslig nedprioritering af forholdene i landdistrikterne, som har bidraget til at svække det store vækst- og udviklingspotentiale, der findes herude.

Hvis politikerne virkelig vil bevare vores velfærdssamfund, må de forholde sig til virkeligheden. Og virkeligheden er altså, at pengene skal komme et sted fra.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.