De har godt fat i hinanden i Holbæk

Med to årlige møder mellem lokalområdet og “dets eget” politiske dialogudvalg føler alle sig hørt

Sjældent har så mange været enige om så meget. Men sådan er det i Holbæk Kommune, når det gælder samarbejdet mellem kommunens politikere og kommunens mange lokalområder. En snak med flere aktører i samarbejdet, viser da også, at ingen vil pille grundlæggende ved konstruktionen – også kaldet Holbæk-modellen.

Forklaringen kommer fra to af de mange aktører.

-Jeg ville ikke være møderne med lokalområderne foruden, siger John Harpøth, medlem af byrådet for DF. -På den måde kommer jeg i dybden med, hvad der sker i kommunens landdistrikter og landsbyer.

-Der bliver lyttet til os. Vi kan se vores fingeraftryk i de politiske beslutninger, siger Ida Møller, formand for Hagested Lokalråd.

Først lidt baggrund

Holbæk-modellen er skabt med Roskilde Universitet som fødselshjælper, og har i parentes bemærket været inspiration for Næstved Kommune.

I Holbæk er resultatet blevet dannelsen af 17 lokalområder formeret omkring de største landsbyer plus to delområder i selve Holbæk By.

På den politiske side af bordet er der skabt fem dialogudvalg sammensat af seks byrådsmedlemmer på tværs af fagudvalg og parti. Hvert dialogudvalg er udpeget til for et år ad gangen at have særlig kontakt til en gruppe på 3-4 lokalområder. På den måde kommer alle hele raden rundt.

Året rundt i Holbæk

Og hvad sker der så i løbet af det år?

Først og fremmest sikrer modellen en formaliseret kontakt via to årlige møder i marts og september, som dialogudvalget holder med hvert enkelt af “deres” lokalområder.

Dagsordenen sættes af lokalområdet, alle borgere inviteres med, og så drøftes de forslag og ønsker, som lokalområdet har. Drøftelsen føres til referat, og når møderunden med de 17 lokalområder er gennemført holder byrådet et temamøde, hvor forslag og ønsker prioriteres. Prioriteringerne drøftes med lokalområdet på det følgende dialogmøde, der også behandler nye emner, som så igen forelægges på et temamøde osv.

Denne vekslen mellem dialogmøder og temadrøftelse er døbt “Årshjulet”.

Både møder, referater og prioriteringer lægges løbende på lokalområdets hjemmeside i en såkaldt lokalområdebog – en slags logbog, som sikrer, at lokalområdets beboere kan følge udvikling og status på tingene.

Den praktiske tovholder i hele dette arbejde er lokalforumskonsulenten. Det er en kommunal medarbejder, der fungerer som dagligt bindeled mellem kommunen og 3-4 lokalområder.

Rekordmøde

Man kunne få den kætterske tanke, at med de mange møder ville konstruktionen med tiden tabe pusten.

Både ja og nej, lyder det fra politikere, lokalområde og lokalforumskonsulent.

-Det er da meget at holde styr på samtidig med, at man også har andet arbejde i kommunen, siger lokalforumskonsulent Grethe Timmermann, der er knyttet til lokalområderne Hagested, Knabstrup, Regstrup og Tølløse. -Men er man ved at køre sur i det, hjælper det at se på, hvor meget folk bruger lokalområde-bøgerne på nettet. Der er mellem 500-1000 besøgende pr. uge..

Formanden for dialogudvalg 2, Peter Sørensen, (V), har stadig gejsten intakt. Han har netop været igennem marts-møderunden i sine fire lokalområder, og møderne var alle steder præget af en god debat om den nære dagligdag, som f. eks. skole-spørgsmål, nedlæggelse af et trinbræt etc.

-Præcist dét, der er hensigten med dialogmøderne, påpeger han.

For hans byrådskollega, John Harpøth, (DF), medlem af dialogudvalg 1, der omfatter Orø og delområderne i Holbæk, er dialogmøderne et must.

 -Som byrådspolitiker beskæftiger man sig ofte med de overordende linjer. Det er rigtig sundt at dykke ned fra helikopterperspektivet til noget nært, der har vældig betydning for nogle mennesker.

Mellem møderne får de to politkere opringninger og mails med spørgsmål og kommentarer til dette og hint. En uformel kontakt, som de begge sætter pris på, og betragter som nødvendig, hvis man skal have et dybere indblik i tingene.

Og for lokalområdernes vedkommende viser den seneste opgørelse fra møderunderne i marts, at mere end 900 lokalborgere deltog i dialogmøderne. Det højeste antal siden foråret 2007, hvor dialogmøderne startede.

Frie lokalområder

Da Holkbæk-modellen i 2005-06 blev skabt, var det ud fra en politisk målsætning om, at “afstanden mellem borger og byråd ikke skal være større, selvom kommunen er blevet det.”

Og modellen blev godt modtaget af lokalområderne, fortæller Anne-Kathrine Ipsen, Gislinge-Lauget, og Ida Møller, Hagested Lokalråd.

Kommunen lagde rammerne for samarbejdet, men det var op til det enkelte lokalområde, hvordan man ville organisere sig, og det har Hagested og Gislinge grebet forskelligt an. Hagested med etableret lokalråd med formand og bestyrelse, Gislinge med en helt flad struktur.

-Jamen, det var et spørgsmål om praktik, forklarer Anne-Katrine Ipsen, Gislinge-Lauget. -Vores erfaringer sagde os, at det er forskellige ting, folk brænder for til forskellig tid.

– Når et forslag dukker op enten fra kommunen eller fra lokalområdet, sender jeg derfor en mail rundt til en stribe mennesker for at høre, om nogle vil byde ind på det. Hvis ingen melder sig, svarer jeg, at vi ikke har ressourcer til at tage del i sagen. Til gengæld vil der blive gået 110 pct. til sagen, hvis nogle griber bolden. Så gør de det, fordi det er en hjertesag, siger hun.

I Hagested er man mere systematiske. Det etablerede lokalråd skal sørge for, at kommentere og forholde sig til forslag og projekter og har også en initiativ-pligt, mener formanden Ida Møller. Systematikken sikrer, at lokalrådet ikke misser et emne.

Den sorte hest

De to lokalområde-repræsentanter er altså lige så glade for dialogmøderne og nærkontakten med politikerne, som omvendt.

Alligevel er der røster fremme om, at antallet af dialogmøder skal skære ned til et årligt, men meningerne er delte.

-En dårlig ide, fastslår Anne-Kathrine Ipsen, der støttes af John Harpøth.

-Måske, siger, Ida Møller, -nu har vi været raden rundt, og flere lokalområder har nok ikke rigtig mere på bedding. Hvad skal man så fylde på næste dialogmøde?

Men den kulsorte hest i spørgsmålet om fremtidens samarbejde er kommunalvalget. Kun 14 ud af byrådets nyværende 31 medlemmer genopstiller, og ingen ved, om det nye byråd ser helt anderledes på Holbæk-modellen end det tidligere.

-Men mon dog, kommer det fra politikerne, og Ida Møller, der stiller op for de radikale til valget, er imod de store ændringer i modellen.

-Det ville simpelthen også være ærgerligt, kommer det fra Anne-Kathrine Ipsen.

Hent hele dokumentet “Organiseret Samspil” som PDF

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *