Danmark på Vippen – vil skabe vækst i hele Danmark

Danmark har i dag fået en ny videngenerator, og videnplatform, ’Danmark på Vippen’, som bliver et vigtigt grundlag for viden og fakta om et Danmark i bedre balance og dermed et rigere Danmark. Virksomheder, organisationer og kommuner bakker op om alliancen. Alene stifter-kommunerne repræsenterer over en halv million borgere. Et vigtigt mål er at sikre fair rammebetingelser, så hele Danmark bidrager til fremdriften. Politiske løfter om et Danmark i bedre balance skal veksles til handling og det skal politikerne tage med i den kommende valgkamp!

I dag er foreningen Danmark på Vippen en realitet efter den stiftende generalforsamling i Middelfart. Der er tale om en bred alliance mellem virksomheder, organisationer og kommuner, som ikke er set tidligere. Medlemmerne i foreningen har det samme mål: at skabe et Danmark i balance og dermed et rigere og mere sammenhængende Danmark.

“Politikerne har gennem de seneste 40-50 år talt om vigtigheden af et Danmark i balance, men skævvridningen er bare blevet større og større. Hvis skævvridningen fortsætter, knækker vippen! Vippen er allerede tynget faretruende ned til fordel for Hovedstadsområdet, og hvis vippen knækker, er Danmark ikke bare brækket over i to stykker, men Danmark er gået i stykker til skade for hele befolkningen! Danmark på Vippen skal sikre, at ubalancen og konsekvenserne af den ubalance kan diskuteres på et solidt og faktabaseret grundlag,” siger Jakob Fastrup, bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank og en af initiativtagerne bag Danmark på Vippen.

“Gode rammevilkår for bosætning og erhvervsudvikling som fundamentale forudsætninger for fortsat udvikling og vækst i hele landet til gavn for hele samfundet er teser, som skal undersøges nærmere på en ny måde. Samtidig skal land- og yderkommunernes rammer undersøges. Vi vil have undersøgt, hvorfor deres økonomiske grundlag er ved at smuldre væk. Hensigten er at basere debatten om Danmark på fakta. Det handler om at sikre, at væksten ikke bare finder sted i København og Aarhus-området, men kan spire og gro i hele landet. Det er der enorme samfundsmæssige gevinster ved, som vil gavne hele befolkningen,” siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og medinitiativtager til det nye tiltag.

Fakta frem for postulater

“Det her er ikke en klynkende protestbevægelse, der vil slynge om sig med postulater om det skæve Danmark. Vi vil have de problemstillinger til debat, som langt de fleste områder i Danmark kæmper med, og det skal ske på baggrund af fakta. Derfor er første skridt, at forskere udarbejder en Hvidbog. Kun på baggrund af solide fakta kan vi få en kvalificeret debat, som kan flytte holdninger og handlinger. På længere sigt vil vi etablere egne medier til at sikre en mere balanceret dækning af disse spørgsmål end den, vi i dag får fra en hovedstadsdomineret presse,” siger Kim Ruberg, medinitiativtager og direktør i Jøp, Ove & Myrthu Vest.

Danmark på Vippen forventer, at Hvidbogen bliver en vigtig del af valgkampen næste år, og vil derfor lancere den i april måned.

“Vi er nu klar til start, og foreningen er etableret. Herefter forestår det store arbejde med at udbrede kendskabet til Danmark på Vippen vidt og bredt samt at få alle kommuner, organisationer og virksomheder, som kan identificere sig med formålet, med i foreningen som medlemmer,” forklarer Steffen Damsgaard.

Danskere fra hele landet, som har hørt om alliancen, ringer allerede for at melde sig ind. Enhver dansker kan blive støttemedlem for et symbolsk beløb og dermed støtte et Danmark i balance.

“Målet for Danmark på Vippen er at skabe en folkelig og politisk debat om, hvor-dan Danmark bedst udnytter sine ressourcer, skaber en større samfundskage og samtidig fastholder sammenhængskraften og tilliden i vores land. Danmark på Vippen leverer de fakta, den debat skal forholde sig til, og håber så på en massiv folkelig, politisk og erhvervsmæssig opbakning, så fakta og gode argumenter kan spredes via alle medier. Den med at skævvridningen skyldes udviklingen og nærmest er en naturlov på linje med tyngdeloven, tror jeg altså ikke rigtig på. Skævvridningen er en konsekvens af nogle politiske og administrative beslutninger og det er blandt andet det, vi gerne vil have belyst nærmere,” siger Jakob Fastrup.

Og der bliver masser at debattere. Hvidbogen vil bl.a. undersøge, hvor stor vækst vi kan skabe i Danmark, hvis alle dele af landet får lige muligheder for at bidrage til at gøre den samfundsmæssige kage større, og hvor og hvordan hele Danmark får mest ud af at investere, placere statsinstitutioner og i det hele taget sætte aktiviteter i gang.

Fakta:

Bag Danmark på Vippen står en initiativgruppe bestående af Landdistrikternes Fællesråd, Danske Andelskassers Bank og Jøp, Ove & Myrthu Vest.

De stiftende medlemmer er: Landdistrikternes Fællesråd, Sønderborg Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune, Varde Kommune, Ikast-Brande Kommune, Slagelse Kommune, Danske Andelskassers Bank, Lollands Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Vestjysk Bank, og Jøp, Ove & Myrthu Vest.

I bestyrelsen for Danmark på Vippen blev følgende valgt: borgmester Stèn Knuth, Slagelse, borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, Jakob Fastrup, bestyrelsesfor-mand i Danske Andelskassers Bank, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og Kim Ruberg, direktør i Jøp, Ove & Myrthu Vest.

Forskerne bag hvidbogen er blandt andre:

Niels Westergård-Nielsen, CBS: Økonomi
Anne Lorentzen, AAU: Erhvervsgeografi
Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning Fremskrivninger af scenarier

Kontaktdata:

Jakob Fastrup, bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank, tlf.: 87 99 30 00, e-mail: jf@midtadvokaterne.dk.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, tlf.: 51 74 00 62, e-mail: formand@landdistrikterne.dk.

Kim Ruberg, direktør i Jøp, Ove & Myrthu Vest, tlf.: 86 76 16 20, e-mail: kir@jom-vest.dk.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.