Byer med vokseværk – nogle steder

Flere større danske byer buldrer derudaf. De både vokser, har stor indpendling og et stort regionalt opland. Og størrelse betyder noget, når de danske byer skal tage konkurrencen op med udenlandske byer om erhvervsudvikling. De store og omkringliggende mindre byer bliver stadigt mere afhængige af hinanden. Derfor har Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i fællesskab undersøgt sammenhænge mellem by og opland og betydningen her af for byregionernes udvikling i analysen ”Byer i bevægelse”.

Dette var også et gennemgående emne på denne uges topmøde, som Region Syddanmark afholdt for første gang. Her var der fokus på vækst og udvikling – vel og mærke primært hovedbyernes. Der var ikke mange ord om regionens mindre byer eller regionens landdistrikter. Vardes borgmester Erik Buhl Nielsen og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen var de eneste, der fortalte om deres kommunale samarbejde med deres mindre samfund i arbejdet om at skabe udvikling og vækst.

Det kan godt være, at de danske regioner og kommuner ikke ønsker, at landspolitikerne centraliserer, når der tages politiske beslutninger, men spørgsmålet er, hvor meget de selv arbejder imod den tendens, når det kommer til deres eget politiske arbejde? I Landdistrikternes Fællesråd appellerer vi til, at debatten ikke bliver dobbeltmoralsk. At kommunale og regionspolitikere tænker bredere end kun på situationen i deres hovedbyer. Hvis de mener, at goderne skal spredes til hele landet, så skal de også selv huske at gøre det i de målestok, de hver især arbejder med. Det betyder, at kommuners mellembyer og landsbyer også skal prioriteres, når der skal planlægges erhverv, tilbud om skoler og institutioner, kulturliv og meget andet. Det kan godt være, at der er tale om mindre prioriteringer og mindre vækst, men det har en enorm betydning for det samlet udviklingspotentiale.

Dette udsagn er ikke ment som kritik af land- og yderkommuner med vigende befolkningsudvikling. Disse kommuner er i mange tilfælde underlagt et ekstra økonomisk pres og har været tvunget til at træffe beslutninger, som ikke gavnede deres landdistrikter. I Landdistrikternes Fællesråd ønsker vi, at den ulige fordelingspolitik, der eksisterer nu, laves om. For at rette op på situationen i de hårdt ramte land- og yderkommuner, må der indføres en ny økonomisk model, der sikrer, at alle kommuner i Danmark kan levere den samme – og en ordentlig – service til deres lokalsamfund og landsbyer.

I Landdistrikternes Fællesråd ønsker vi også byer, der kan bidrage med ekstra dynamik og tilbud til alle egne, men disse byer skal være spredt ud over hele landet og kan godt have forskellige størrelser.

På det syddanske topmøde blev der talt om at arbejde sammen for at stå stærkere både nationalt og internationalt. Så lad det nu gælde over hele linjen, for som Carsten Hansen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter siger, så er ”land og by hinandens forudsætninger”. Han udtaler i forbindelse med undersøgelsen ”Byer i bevægelse”: ”at det er godt at se, hvordan byernes oplande bliver større, og folk skaber dynamik og aktivitet i et større område. Vi skal dog også huske, at selvom byregionerne vokser, så dækker de kun en del af landet, og derfor skal vi også holde fokus på at brede vækstmulighederne ud til alle egne af landet”.

Læs mere om byernes potentiale og rapporten ”Byer i bevægelse” på: http://www.livogland.dk/nyheder/byregioner-stormer-frem

Eller på: http://www.byregioner.dk/

Læs mere om topmødet: http://haderslev.lokalavisen.dk/topmoede-i-syd-faelles-om-en-staerkere-fremtid-/Lokale-nyheder/20150416/artikler/704219688/2031

 

Brænder du for at arbejde med udviklingen i et mindre samfund, så læs mere nedenfor:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer til konference, der handler om:

Hvordan griber vi de mindre byers udfordringer an, og hvorledes sikrer vi udvikling og stærke lokalsamfund uden for vækstområderne? Konferencen finder sted d. 28. maj 2015 i Ørbæk. Der tages udgangspunkt i seks projekter, der alle har modtaget støtte fra byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler. Her fortælles der bl.a. om, hvordan mindre byer kan arbejde strategisk med udvikling og tilpasse sig en fremtid, hvor flere søger mod de større byer.

Se mere om konferencen på: http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/konference-saetter-de-smaa-byers-rolle-til-debat

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.