Blog: Tryghed fjernet hos borgere i yderområder!

Man har i en periode på 2-3 år diskuteret og arbejdet med hospitalsstrukturer i DK efter dannelsen af regionerne. Det har været en proces hvor hver region har skullet specialisere og centralisere akutberedskabet på færre hospitaler og derved nedlægge nogle af de eksisterende akutmodtagelser. Samtidig har hver region også lavet en plan på alle andre områder, så vi også kun møder eksperter ved planlagte operationer.

Sundhedsstyrelsen udmeldte et krav/ønske til befolkninggrundlag, som kun tog hensyn til antal borgere og ikke til afstande i tyndere befolkede områder. Jeg vil i den forbindelse konstatere at der er anerkendte undersøgelser som viser, at afstande til nærmeste akuthospital beviseligt har betydning for overlevelses-mulighederne, inden for en række akutte lidelser! Man kan på førnævnte områder ikke bevise at behandling i en ambulance undervejs til et fjernt beliggende akuthospital, vil være ligeså god eller bedre, end ved en kort afstand til et akuthospital som måske er knap så specialiseret på alle områder. Ved afstande må vi huske at tiden er mere vigtig en antal kilometer, så vejnettets udbygning har stor betydning og her halter landdistrikterne og især yderområderne bagefter med manglende infrastruktur investeringer. Vi taler om en afvejning mellem afstand målt i tid og specialiseringsgrad hos lægerne.

Regionerne har arbejdet videre og det er nu endt med 5 forskellige løsninger, som er udvalgt og godkendt af Erik Juhl udvalget (ekspertudvalget). Uden at vide det, så virker som om at det lægefaglige har været eneste vurderingspunkt og at patient-risikoen ved store afstande ikke har betydet noget i prioriteringerne.  Jeg vil ikke kommentere dem alle de regionale problemstillinger, men nævne enkelte der har betydning for yderområder.

Region Nord har fastholdt hospitalet i Thisted med et modificeret akutberedskab som samarbejder med bl.a. hospitalet i Ålborg. Man valgte at tage hensyn til de store afstande. Man fik derved ikke et nyt storhospital i området, men noget der skulle kunne fungere både på kort og lang sigt. Befolkningen accepterer løsningen og er tilsyneladende meget tilfredse.

Region Midt har valgt at fjerne akuthospitalet i Holstebro i Vestjylland og bygger et nyt i Midtjylland ved Herning med afstande op til 100 km fra ulykkessted i fx Thyborøn til nærmeste akutfunktion ved Herning. Man har valgt at se bort fra afstandsproblematikken og kun fokusere på befolkningsunderlag. Et flertal i regionsrådet forkastede en COWI-rapport som tog udgangspunkt i en placering hvor man kunne finde bedst mulig dækning og samtidig mindst afstand for alle borgere. Politiske argumenter om at man ikke kunne rekruttere læger til at bosætte sig vest for Århus var et udokumenteret argument fra et flertal i regionsrådet. Op i mod 100.000 nordvestjyder føler sig, nedgjort, ladt i stikken og frataget al basal tryghed.

I Region Syd besluttede man først at bygge et nyt akuthospital i nærheden af Gråsten, men valgte senere at udbygge akuthospitalet Aabenraa. Løsningen giver utryghed i det sydvestligste hjørne og på Nordals. Befolkningen i yderområderne er ikke tilfredse med de store afstande. Modstanden i befolkningen vurderes trods alt til at være mindre end i Region Midt. På Fyn har der også været protester omkring nedlæggelsen af hospitalet i Svendborg, men her er afstandene formindsket af ny motorvej, så afstandsproblemet er størst for Langeland.

I Region Sjælland er der ikke sket de store omrokeringer endnu. I Region Hovedstaden er der Bornholm, som i kraft af sin beliggenhed, fortsat har sin egen akutberedskab. Trygheden er stadig intakt hos lokalbefolkningen.

Konklusion: Vil befolkningen acceptere ændringerne? De fleste steder bliver den tidsmæssige afstand være inden for nogle acceptable rammer, men der er yderområder som i alle regioner vil blive ramt af stigende afstande! De største afstande i km og og tid vil dog være i Region Midt fx fra Thyborøn til Herning-området. Op i mod 100.000 nordvestjyder mener at så store afstande er uacceptable, hvilket også er min personlige holdning. Transpottid i nærheden af 1,5 time i ambulance er simpelthen ikke acceptabelt ved akutte livsfarlige situationer. Det præhospitale indsats kan ikke kompensere for store afstande, faktisk er der nogle af de længste ventetider på 112 udrykninger i yderområderne.

Der er skabt stor utryghed blandt borgerne som bor i yderområderne. Enkelte steder er utrygheden så voldsom at den ikke umiddelbart vil mindskes i de kommende år, men ligefrem kan have en negativ betydning for tilflytning til et område. Den anden store utryghed der er skabt er fremkommet via det demokratiske underskud i Regionerne, som betyder at der bor for få borgere i yderområderne så den reelle politiske indflydelse


Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *