Bedre mobil- og bredbåndsdækning – i horisonten!

Erhvervs- & Vækstminister Henrik Sass Larsen har lanceret den længe ventede Vækstplan for digitalisering i Danmark. Vækstplanen blev indledt med følgende fra ministeren:

Digitalisering og anvendelse af it er central for væksten i dansk økonomi. Med vækstplanen vil vi sætte skub i brug af ny teknologi og digitale løsninger i virksomhederne. Det vil styrke konkurrenceevnen og være med til at fremtidssikre dansk erhvervsliv.  

I Landdistrikternes Fællesråd er vi enige i ministerens vurdering af betydningen og dermed også, at det er vigtige forudsætninger for udviklingen i landdistrikter og yderområder. Ministeren fortsætter med følgende kommentarer:

Vi frigør nye frekvenser til mobilt bredbånd fra 2020 for at forbedre dækningen i især yderområderne, og fordi danskernes forbrug af mobildata fordobles hvert andet år.

Visionen for vækstplanen er, at Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte data og it til at skabe vækst og job. Jeg vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger om indholdet af vækstplanen.   

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er positiv overfor vækstplanen, om end tidshorisonten for løsning på de akutte problemer med manglende mobildækning og manglende mobil bredbånd ligger flere år ude i fremtiden og dermed ikke løser de aktuelle problemer med dårlig dækning. 

Ny frekvens

At 700 MHz frekvensbåndet frigøres fra år 2020 er rigtig godt, men det er altså først om 6 år. Det er positivt, at der stilles krav til dækningen i yderområderne. I Landdistrikternes Fællesråd betyder det en forventning om 100 % dækning af hele landet, hvilket er nødvendigt for både virksomheder og borgere. Det er en sag, som vi vil følge nøje. 

Roaming – brug af anden udbyders net ved manglende signal

Forslaget fra Erhvervs- og Vækstministeren om roaming, så en mobilopkald i stedet for at blive afbrudt pga manglende signal, derimod skifter over på et andet af det tre netværk, er et meget godt forslag, som Landdistrikternes Fællesråd roser og støtter fuldt ud og som organisationen håber bliver fulgt op af at roaming bliver et decideret krav til ejerne af de 3-4 mobilnetværk.

Alt i alt nogle positive elementer for landdistrikter og yderområder om end der kan og vil gå lang tid inden at der sker tiltag, som vil forbedre dækningen af mobil og mobil bredbånd.

Landdistrikternes Fællesråd pointerer, at det jo allerede er fastslået, at god mobildækning har stor betydning for bosætning, og virksomheders eksistens og udvikling samt det offentliges velfærdsløsninger som fx telemedicin.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.