Eksterne udvalg

Landdistrikternes Fællesråd er involveret i nedenstående Råd, Bestyrelser og Udvalg.

Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL)
Udvalget eksisterer under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med ministeren som formand. Udvalget skal bidrage med generel orientering til de relevante ministre om udfordringer og muligheder i landdistrikterne. Ligeledes vil udvalget kunne høres i forbindelse med tiltag på landdistriktsområdet. Steffen Damsgaard er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd.

Udvalget for et Levende Land – Landdistriktsudvalget
Udvalget er nedsat af Direktoratet for FødevareErhverv og er sammensat af  repræsentanter fra følgende myndigheder og organisationer: EU-Kommissionen, Fødevareministeriet, Direktoratet for FødevareErhverv, Skov- og Naturstyrelsen, FødevareIndustrien, SID, Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Landbrug, Landbrugsraadet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Dansk Skovforening, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Hedeselskabet og Danmarks Naturfredsningsforening. Direktoratet for FødevareErhverv varetager formandskabet ved vicedirektør Morten Lautrup-Larsen. Karsten Gram er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd. Connie Skovbjerg er suppleant.  

Projekt: Fremtidig arealanvendelse i Danmark
Lars Steffensen er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd.

Læs mere

Er Danmark blevet for lille 

Debat på Folkemødet 2015 – fremtidens arealanvendelse

Center for Landdistriktsforskning under SDU – bestyrelsen
Landdistrikternes Fællesråd sidder i bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning (CLF) på Syddansk Universitet, Esbjerg. Professor Anne-Mette Hjalager er leder. Steffen Damsgaard er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd.

Juni 2015:  Seneste bestyrelsesmøde er nyligt afholdt. Landdistrikternes Fællesråd forsøger via bestyrelsesarbejdet at bidrage til centrets udvikling og forskningsarbejde i landdistrikter og yderområder.

Læs mere om arbejdet

Spor i landskabet
Samarbejdet er med til at fremme dialogen mellem friluftslivets udøvere og lodsejere. De markerede spor giver befolkningen nye oplevelser af naturen, øger kendskabet til naturen samt skaber interesse og forståelse for produktion i landskabet. Spor i Landskabet er et samarbejde mellem: Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd og Naturstyrelsen. Sven-Aage Steenholdt er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd.

Hele Norden Skal Leve
Den fælles nordiske forening Hele Norden skal leve fremmer aktiviteter, der kan udvikle de gode levevilkår i landdistrikterne i de nordiske lande. Foreningen fungerer som et koordinerende organ for de forskellige landes landdækkende organisationer. Mads Munk Jepsen er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd.  

Udvalg om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikter under EVM
Steffen Damsgaard og Karsten Gram er repræsentanter for Landdistrikternes Fællesråd.

Collective Impact – bygningsarv (CIB) nedsat af Realdania
Steffen Damsgaard og Sven-Aage Steenholdt er repræsentanter for Landdistrikternes Fællesråd.

Juni 2015: Der er netop afholdt møde i gruppen. Spændende arbejdsmetode med en række andre organisationer, hvor alle skal bidrage til at finde løsninger.
Udfordring at meget kulturhistorie og bygningsarv mistes i landdistrikterne ved forfaldne ejendomme, og i forbindelse med nedrivning af dårlige boliger. Har du forslag til løsninger?

Læs mere om arbejdet

Danmark på Vippen

Danmark på Vippen er en vidensgenerator, som er skabt i et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd, Danske Andelskassers Bank og Jøp, Ove & Myrthu Vest. Derudover har deltaget en lang række kommuner, virksomheder, professorer og interesseorganisationer, der alle har stor interesse i at skabe en fair balance i Danmark. Initiativtagerne ønsker at undersøge, hvad der skal til for at reducere den skævvridning af danske egne, der de senere år har eksisteret. De ønsker at pege på de veje og redskaber, der skal til for at skabe et rigere og mere balanceret Danmark. Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard er valgt til bestyrelsen.

Læs mere om Danmark på Vippen

Et svar til Eksterne udvalg

 1. Ernst Overgaard Morsingvej 12 7900 Nykøbing Mors skriver:

  Att. Karsten Gram
  Vedr. Dit indlæg på tv syd.
  Hvor du har følgende kommentar :::
  Høje skatter forhindrer tilflytning
  (Hos Landdistrikternes Fællesråd frygter næstformand Karsten Gram, at det kan gå ud over udviklingen i landområderne, hvis ejendomsskatten på de små ejendomme stiger.
  – Den høje ejendomsskat hæmmer de mennesker, som ville vende udviklingen ved at flytte fra hovedbyerne ud på landet, siger han. )
  Vedr. Udtalelsen er der nogle forhold der ikke er taget højde for,
  1) En del af de ejendomme under 5,5 hektar er opkøbt af spekulanter, og står tomme og forfalder ( Jeg bor selv ved siden af sådan en ejendom som har stået i forfald i ca. 20 år.
  2) man må gå ud fra at bor man på en ejendom på under 5,5 hektar har man også mulighed for en indtægt, enten ved at dyrke jorden, eller ved at leje ud til en landmand
  3) Mange fritidsmandmænd under 5,5 hektar har også modtaget EU . hektarstøtte ( som jeg synes er helt forkert)
  Så derfor må det være rimeligt,at at de skal betalte en højere ejendomsskat, end en landbrugsejendom

Der er lukket for kommentarer.