Udvalg

Hvert år opretter Landdistrikternes Fællesråd interne udvalg, der arbejder med udvalgte områder.

Desuden sidder bestyrelsesmedlemmer i forskellige eksterne udvalg så som:

  • Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL)
  • Udvalget for et Levende Land – Landdistriktsudvalget
  • Center for Landdistriktsforskning under SDU – bestyrelsen
  • Spor i landskabet
  • Hele Norden Skal Leve
  • Udvalg om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikter under EVM
  • Collective Impact – bygningsarv (CIB) nedsat af Realdania
  • Projekt: Fremtidig arealanvendelse i Danmark
  • Danmark på Vippen