Formål

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation – en Non-Government-Organisation (NGO) – for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå ind for vores mission.

Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.

Vores værdier:

  • dedikeret
  • engageret
  • ordentlig
  • uafhængig
  • inddragende

 Vores mål:

  • Landdistrikternes Fællesråd vil i 2020 være landets vigtigste base for og formidler af relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder samt være en anerkendt samarbejdspartner blandt alle aktører. 
  • Landdistrikternes Fællesråd vil være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i stadig udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur. 
  • Landdistrikternes Fællesråd vil være en naturlig part i lov- og regelarbejdet omkring rammevilkår i landdistrikter og yderområder samt være repræsenteret i relevante kommissioner og udvalg. 
  • Landdistrikternes Fællesråd vil være en foretrukken samarbejdspartner blandt en mangfoldig og voksende gruppe af organisationer, virksomheder, offentlige instanser, foreninger og landsbyer, som vil opleve nytteværdi af medlemskab. 
  • Landdistrikternes Fællesråd vil sikre højt aktivitetsniveau via en solid økonomi skabt ved hjælp af medlemsindtægter, projektaktiviteter, faste offentlige bidrag samt indtægtsdækkende aktiviteter.