Om Steffen Damsgaard

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard

Steffen Damsgaard

 

 

 

 

 

Steffen Husted Damsgaard blev valgt til formand for Landdistrikternes Fællesråd i 2008, hvor han overtog posten fra Lone Andersen. Han er født den 30. april 1976 i Tørring ved Lemvig.

Steffen Damsgaard er uddannet driftsleder inden for landbruget og driver ved siden af sit politiske og organisatoriske virke et mindre landbrug. Han har tidligere studeret på en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse på Aarhus Universitet i Herning. I perioden 2004-2008 var Steffen Damsgaard landsformand for LandboUngdom.

Han er præsidiemedlem i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og sidder tillige i bestyrelsen i Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Damsgaard er endvidere medlem af en række ministerielle udvalg, herunder regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, som ledes af erhvervs- og vækstministeren.                    

Som formand for Landdistrikternes Fællesråd, som er den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, taler han landdistrikternes sag overfor politikere, myndigheder og andre relevante aktører. 

Steffen Damsgaard er en ofte benyttet foredragsholder og deltager jævnligt i forskellige landdistriktspolitiske debatter, høringer og konferencer.  Han er bosiddende i Lemvig med sin familie.