2015

Stor interesse for landdistriktsarbejde

Vi vil vores landdistrikter og værdsætter det gode liv, der leves dér. Mange gange er det vist, at der er stor interesse for de mange emner, der diskuteres i forhold til landets mindre samfund. Og årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd var ingen undtagelse.  

I Landdistrikternes Fællesråd glæder man sig over den store interesse, der er blandt kommuner, private borgere og diverse foreninger og udvalg m.m. landet over i forhold til det arbejde, der kontinuerligt foretages vedrørende udviklingen og vilkårene for det liv, der føres udenfor de større byer.

Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd 2015

Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd 2015

Denne brede interesse sås også på årsmødet for Landdistrikternes Fællesråd, som blev afholdt fredag d. 27. marts i Egtved. De mange forskellige deltagere bidrog med god energi og spændende og vedkommende kommentarer og spørgsmål til debatterne. Særligt fokus var der på emnerne finansieringen af boliger og erhverv i landdistrikter, skolelukninger og fastsættelse af en national strategi for udviklingen i landets landdistrikter og yderområder.

Interessen for landdistriktsarbejdet udmøntede sig også, da der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem i organisationen. Flere interesserede stillede op for at repræsentere landsbyerne i bestyrelsen. Mads Munk Jepsen fra landsbyen Mellerup i Nordjylland blev valgt ind.

Årsmødet bød på en beretning om arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd v. formand Steffen Damsgaard. Et arbejde der omfatter holdningstilkendegivelser til medier, politikere og andre interessenter omkring emner på landdistriktsområdet, arbejde på egne projekter og arrangementer året igennem, samarbejde med andre aktører indenfor feltet bl.a. Danmark på Vippen og et generelt fokus på at forbedre de politiske rammevilkår, der berører udviklingen af landdistrikterne.

Efter beretningen var der fremlæggelser af dagens paneldeltagere. Heriblandt var Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen, der om nogen kan tale med om de udfordringer, som opleves i områderne udenfor byerne. Derudover deltog Lennart Damsbo-Andersen og Leif Mikkelsen fra Udvalget for Landdistrikter og Øer og Steffen Damsgaard formand i Landdistrikternes Fællesråd.

Årsmødet i Landdistrikternes Fællesråd blev endnu et samlingssted for mange mennesker, der til dagligt arbejder med og for livet og vilkårene i de mindre samfund. Og det gælder både på nationalt, kommunalt og frivillig basis. Og det gælder både for professionelle og private. Årsmødet viste tydeligt den store interesse, der er for området – også særligt i denne tid, hvor emnerne er populære i forhold til den kommende valgkamp.

Læs mere her: