Folkemødet 2015

Folkemøde Bornholm 2015        Folkemøde Bornhol 2015

Igen i år deltog vi på Folkemødet på Bornholm. Vi havde nogle fantastiske dage, hvor vi mødtes med rigtig mange mennesker fra andre faglige organisationer, der på den ene eller anden måde har en interesse for landdistrikter og yderområder. Vi har debatteret, talt med og lyttede til alle de mange meninger og synspunkter, der er på området, og vi er blevet inspireret til videre samarbejde i den kommende tid.

20150613_151122         Folkemøde Bornholm 2015

På siden finder du:

  • Velkomst v. Winnie Grosbøl
  • Program og debatbeskrivelser 
  • Resume fra debatterne + billeder

 

Velkomst v. Winnie Grosbøl

Folkemødet blev skudt godt i gang af Bornholms borgmester Winnie Grosbøl, som sagde, at for de mange faglige organisationer i Danmark, er dette en unik mulighed for at mødes men også for at kunne brede budskaberne ud til de mange besøgende. Folkemødet udvikler sig for hvert år og bliver større og større, så i år kunne de faglige organisationer få deres budskaber ud til godt 25.000 gæster dagligt. Her i 2015 har Folkemødet haft en lidt anden dimension, fordi mange debattører har meldt afbud pga. valget. Det har præget nogle af arrangementerne og debatterne, men Folkemødet bringer alligevel med al sin videndeling og meningsudveksling godt liv til Folketingsvalget også.

 

Program og debatbeskrivelser

(klik på debatten for at se en uddybende beskrivelse og deltagere).

Torsdag den 11. juni
15:30 – 17:00: Et Helt Danmark, Ja tak!

Fredag den 12. juni
10:00 – 11:00:  Kan energiforbedringer af boliger redde landsbyen?
13:00 – 14:00:  Hvad kan unge forandre, når de “gamle” sidder på magten?
14:30 – 15:30:  Hvor går du hen, når lægen, apoteket og hospitalet er lukket?
19:00 – 20:00:  Lasse og Mathilde synger om øerne.

Lørdag den 13. juni
10:00 – 11:00:  Liv i landsbyerne – hvordan kan kommunerne gøre en forskel?

Søndag den 14. juni
10:00 – 11:00:  Hvordan sikrer vi bygningsarven i landdistrikterne?

 

Resume og konklusioner af vores egne debatter

(de andre er arrangeret af Sammenslutningen af Danske Småøer)

Debat -Hvad kan unge forandre når de gamle sidder på magten

Debat - Ungebyråd

 

Debat-Hvor går du hen, når læge, apoteket og hospitalet er lukket

 

Debat- Et helt Danmark Ja Tak

 

Hvordan sikrer vi bygningsarven i landdistrikterne

       

 

Kan energiforbedringer af boliger redde landsbyen

Kan energiforbedringer af boliger redde landsbyen

Kan energiforbedringer af boligen redde landsbyen

 

Debat-Liv i landsbyen – hvordan kan kommunen gøre en forskel