Uddannelse

Uddannelse                                                        

 Vi arbejder blandt andet for:

  • Der skal skabes grundlag for nære tilbud om grundskoler og ungdomsuddannelser via øget bosætning og større økonomisk støtte til landkommuner.
  • Universitetsuddannelser skal i højere grad placeres mere decentralt for at sikre sammenhæng til erhvervsliv og bosætningen.

 

For fordybelse læs mere nedenfor om emnerne:

  1. Folkeskoler og friskoler
  2. Taxameterordning på ungdoms- og professionshøjskoleuddannelser
  3. Lukning af videregående uddannelsesinstitutioner

 

 

 

 

.