Sundhed og tryghed

                                                   Læge - Sundhedstilbud i landdistrikterne

 Vi arbejder blandt andet for:

  • Alle landets borgere skal i større grad have mulighed for de samme sundhedstilbud uanset, hvor de bor.                                       
  • Kraftige rationaliseringer og centraliseringer har fjernet sundhedstilbuddene til borgerne i landdistrikter og yderområder og fjernet mange arbejdspladser. 
  • Sikring af læger til alle landets sygehuse og praktiserende læger til alle egne.

 

For fordybelse læs mere om emnerne nedenfor: 

  1. Praktiserende læger på landet
  2. Plejehjemslukninger
  3. Apoteker og medicinudleveringssteder