Fysisk bosætning

Landdistrikternes Fællesråd

 Vi arbejder for:

  • Sikring af finansieringsmuligheder til boliger i landdistrikter, så bosætning ikke hæmmes.
  • Sikring af bedre økonomi til landkommuner, så servicetilbud kan opretholdes og bosætning forsat er attraktiv.
  • Lempelse af Planlov, så ny bosætning er mulig i land- og kystnærhedszoner.

 

For fordybelse læs mere nedenfor om emnerne: 

  1. Planloven
  2. Landsbypuljen-nedrivnings- og renoveringspuljen
  3. Finansiering af private boliger 
  4. Behov for en BRED indsats