Debat: Et Danmark i balance begynder med de unge

Unge skal have gode og varierede muligheder for at uddanne sig, uanset deres postnummer. Danske Regioner og Landdistrikternes Fællesråd er enige om, at uddannelser i hele landet er fundamentet for et Danmark i balance.

Af Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, og Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Unge skal have gode og varierede muligheder for at uddanne sig, uanset deres postnummer. Danske Regioner og Landdistrikternes Fællesråd er enige om, at uddannelser i hele landet er fundamentet for et Danmark i balance.

Vi er nødt til at fastholde uddannelser og dermed de unge i alle dele af landet, hvis vi ønsker udvikling i hele Danmark fremover.

Unge skal have gode og varierede muligheder for at uddanne sig, uanset deres postnummer. Danske Regioner og Landdistrikternes Fællesråd er enige om, at uddannelser i hele landet er fundamentet for et Danmark i balance.

Vi er nødt til at fastholde uddannelser og dermed de unge i alle dele af landet, hvis vi ønsker udvikling i hele Danmark fremover.

Vi ser frem til at samarbejde om opgaven med den nyvalgte indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad, og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Skal vi løse denne opgave, er vi nødt til at begynde med de unge.

Danske Regioner har, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, undersøgt, hvor dimittender fra erhvervsuddannelser bosætter sig efter endt uddannelse. Langt de fleste elever bliver boende i den region, hvor de tager deres uddannelse. Faktisk bor hele 76 procent af dem, der blev færdige i 2017, i regionen tre år efter. For dem, der blev færdige med deres uddannelse i 2009 og 2014, er billedet det samme. 75 procent bor fortsat i regionen i 2020.

Det viser os, at det er klogt at fastholde uddannelser og dermed de unge i alle egne af landet, hvis vi vil sikre den nødvendige arbejdskraft i lokalområdet og dermed bidrage til bosætning i landdistrikterne.

Det står samtidig klart, at udfordringerne er forskellige i forskellige dele af landet. I nogle byer bliver der for eksempel færre unge, og andre steder fravælger de unge det nærmeste tilbud for at søge mod en større by. Vi mener derfor, at mange opgaver løses bedst lokalt og regionalt, hvor de folkevalgte politikere er tæt på udfordringerne, og der er tætte samarbejder mellem skoler, virksomheder og civilsamfundet.

Vi skal tage udgangspunkt i de regionale behov og indsigt i de unges søgemønstre. Det er derfor vigtigt at forbedre regionernes rammer for at sikre en god uddannelsesdækning for eksempel ved at arbejde med redskaber som øget grund- og udkantstilskud til gymnasier og erhvervsskoler, en øvre grænse for elevoptaget i byerne eller lignende tiltag, der sikrer elevoptaget til de mindste gymnasier og erhvervsskoler.

Det er også vigtigt at skabe mere attraktive rammer for fusioner eller samarbejder, fx campusdannelser og fleksible undervisningsmodeller. En bred geografisk dækning og sikring af lokale uddannelsesmuligheder er i sig selv ikke nok. Den faglige kvalitet skal også følge med.

Der er masser at tage fat på, og vi ser frem til at løse udfordringerne sammen med regeringen, så vi kan komme et skridt nærmere vores fælles mål – at skabe et Danmark i balance.

Indlægget er tidligere bragt hos Fredericia Dagblad.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail