Forfatterarkiv: Christian Jarnhus

Det gode seniorliv i landsbyen

  145 deltagere er tilmeldt konferencen ”Det gode seniorliv i landsbyen ”som Landdistrikternes Fællesråd og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder på Christiansborg på mandag den 10. november. Temaerne på konferencen vil handle om, hvordan der i årene frem … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Svar på forslag til byfornyelseslov

Landdistrikternes Fællesråd er høringspart, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremsætter nye lovforslag indenfor vores interessefelt. Ministerens forslag til ændring af byfornyelsesloven har netop været i høring. Læs LDF’s høringssvar her: Høringssvar ang. udkast til forslag til Lov om … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hurtige tog forbi landdistrikterne?

Befolkningen i landdistrikter og yderområder ønsker sig også hurtige tog- og busforbindelser I Landdistrikternes Fællesråd er vi meget opmærksomme på, at politikerne bag forliget om togfonden og timemodellen pointerede, at timemodellen også ville gavne befolkningen i landdistrikter og yderområder. Med en … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Historien om, hvordan 0,8 pct kan komme til at fylde mere end 99,2

Der har længe cirkuleret en rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet, hvoraf det fremgår, at der er fuld dækning på mobiltelefoni-nettet i hele 99,2% af landet. Det fremstår som et faktum i en undersøgelse, som ministeriets embedsmænd egenhændigt har lavet. Tallet … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Erhvervs- og Vækstministeren ser rigtigt, men for snævert

Henrik Sass-Larsen har ret i, at en begrænsning af afdragsfrie lån næppe vil skade landdistrikterne. Der er ingen grund til at tro, at en begrænsningen af afdragsfrihedens andel af en finansiering af boliger skulle ramme landdistrikterne særligt hårdt. Som ministeren … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ros til regeringen

Er der lys for enden af tunnelen?Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har annonceret at den nye, samlede administration af LAG-systemet bliver placeret i Nykøbing Falster. LDF kan kun rose beslutningen: Den er naturlig og et vigtigt signal om, at landdistrikterne … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mellembyprojektet er afsluttet – men processen langt fra færdig

Landdistrikternes fællesråd har sammen med 6 Mellembyer (Hovedbyer i de tidligere kommuner) gennemført et pilotprojekt over to år. Formålet var at få sat gang i udvikling i byerne, der nogle steder var gået helt i stå og flere af byerne … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Endnu en minister med svigtende hukommelse

Miljøminister Kirsten Brosbøl var også i samråd i denne uge – denne gang i miljøudvalget. Hun var indkaldt for at redegøre for den usædvanligt lange behandlingstid i sagen om tilladelse til at etablere Danmarks største lystbådehavn i den gamle Knudshoved … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ministre kender ingen eksempler på låneafslag i landdistrikterne

Eksemplerne, der forsvandt i sommerheden Tirsdag 26. august var hele to ministre kaldt i samråd i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen og Erhvervs- og Vækstminister, Henrik Sass Larsen var indkaldt sammen, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Positive takter i regeringens vækstplan

Regeringen har forhandlet rammer for vækstplanen på plads – MEST positivt kun enkelte store knaster. Det er en vækstplan, som giver nogle generelle vækstfremmende initiativer for erhvervslivet. Det er tiltag, som vil gavne erhvervslivet og dermed væksten og beskæftigelsen i … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kursus i småskalaturisme

Kursus i småskalaturisme25. august og 11. september 2014 er der mulighed for at blive klog på småskalaturismens muligheder og udfordringer. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter, Center for Landdistriktsforskning og Videnscenter for Kystturisme inviterer folk, der beskæftiger sig med turisme i … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Endnu engang lukker regeringen statslige arbejdspladser i landdistrikterne

11 skattecentre skal lukkes i yderområderne. Det ligner en systematisk afvikling af statslige arbejdspladser – stik imod regerings skåltaler om udvikling i landdistrikter og yderområder. LDF har tidligere på et møde med skatteministeren peget på alternative løsninger, som passer ind … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Landdistrikternes Fællesråd ønsker positiv særbehandling

Regeringen forhandler i øjeblikket om en vækstpakke, som skal skubbe gang i aktiviteten og jobskabelsen. Det er med stor undren, at vi kan læse, at man ønsker at afskaffe den succesfulde boligjobordning – populært kaldet håndværkerfradraget – den har jo … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Mellembyrapporten er klar

Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført til stagnation, fraflytning og stigende forfald. Rapporten … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Konference om mellembyer

 ”Hvad låser døren op til fremtidens Mellemby?” Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gode historier

Har du en god historie om et projekt fra dit lokalområde? Så vil vi gerne høre om den. Landdistriktenes Fællesråd er ansvarlig for at levere historier til hjemmesiden Liv&Land. Vil du gerne have din historie på hjemmesiden fra Ministeriet for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Høring om finansiering i landdistrikterne

Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer afholder i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne. Høringen finder sted mandag den 31. marts kl. 10.30-17.00 i … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny områdefordeling til LAG’erne

Ministeren for By, bolig og landdistrikter Carsten Hansen har i den forgangne uge sendt den nye LAG-områdefordeling i høring. I den forbindelse er der udpeget 19 nye LAG-områder samt 1 LAG for de danske småøer.   LDF hilser forslaget velkommen, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fornuft og omtanke

Flere politikere satser på fornuft og omtanke Hvad er det fornuftige i at kræve kloakering af ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er dokumenterede problemer med vandkvaliteten? Hvad er omtanken ved at pålægge ejendomme i det åbne land … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nye ministre besinder sig

De to nye ministre i hhv. Energiministeriet og Skatteministeriet vil måske trække afgifter tilbage. Begge de nye ministre peger på to afgifter, som hæmmer udviklingen ikke mindst i landdistrikterne. Skatteminister Morten Østergaard vil ikke indføre den meget omtalte Forsyningssikkerhedsafgift, som … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årsmøde 2014

Landdistrikternes Fællesråd holder årsmøde den 28. marts kl. 9.30 i Ørbæk Midtpunkt Langemosevej i Ørbæk. Det er her vi drøfter organisationens forhold og de mange politiske tiltag vi har været involveret i,  i årets løb. Vi har arbejdet ihærdigt med … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg | Skriv en kommentar

Lokale ildsjæle blæser liv i nedlagt skole

Nedlagt skole bliver til kulturhus Når skolerne i de mindre byer bliver nedlagt mister lokal befolkningen ofte et mødested. Vester Hæsinge har nu fået tre millioner kroner til omdannelse af byens nedlagte skole. Se mere på TV2/Fyn: http://www.tv2fyn.dk/article/448666?autoplay=1&video_id=70229  

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årsmødet 2014

Årsmødet 2014 nærmer sig Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 2014 bliver afholdt fredag 28. marts i Ørbæk Midtpunkt. Kom og vær med – der er meget spændende nyt fra et hektisk år, der er gået, og nogle udfordrende år der kommer. Sæt … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Alvorlige svigt i håndtering af EU-støtte betyder, at L&F afskediger direktør i Videncenter for Svineproduktion.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har konstateret alvorlige fejl i håndteringen af tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram i perioden 2007-2013. Pengene er gået til projekter i Videncenter for Svineproduktion (VSP) under L&F. Det betyder, at L&F i dag har meddelt NaturErhvervstyrelsen, at … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjælp til landsbypedeller

Kan landsbypedeller modvirke, at de lokale ildsjæle brænder ud? I Danmark har vi en lang tradition for at have mange ildsjæle i det frivillige foreningsliv. Ildsjæle er folk, der gør en ekstraordinær indsats for samfundet uden at blive økonomisk belønnet … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny vækstplan for kystturisme

Regeringen har offentliggjort sin længe ventede vækstplan for kystturismen. Planen indeholder 23 konkrete initiativer fordelt på fire hovedområder. Regeringen anerkender det store potentiale i kysturismen, som i dag omsætter for mere end 50 mio. kroner om året og udgør emn … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Assens kommune vil prøve nye veje i finansiering af byggegrunde

Den nyvalgte borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, vil undersøge nye muligheder for at hjælpe potentielle bosættere med at finansiere købet af byggegrunde. ”Vi ved endnu ikke, om det er muligt indenfor de gældende love og regler, men vi … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skattestigninger på fritidslandbrug

Det er en ommer Landdisdtrikternes Fællesråd vender sig kraftigt imod den nye praksis i beskatningen af storparceller i landdistrikterne. Den seneste uge er det strømmet ind med henvendelser fra boligejere, som er blevet udsat for en ny praksis i vurderingen … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 3 kommentarer

For få kender medlemmerne af regionsrådene

Et væld borgere valgte at stemme blankt til regionsrådsvalget i tirsdags. Ifølge DR.dk har i alt har fem gange så mange stemt blankt til regionsrådsvalget som til kommunalvalget. I Region Syddanmark stemte 40.267 blankt, i Region Hovedstaden 45.346, i Region … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

LDF i tæt samarbejde med de nordiske lande på landdistriktsområdet

[LDF] Det netop afholdte møde i Reykjavik viste stor vilje til et endnu tættere nordisk samarbejde på landdistriktsområdet. Samarbejdet foregår i HNSL – ”Hela Norden Ska Leva”, der består af landdistriktsrepræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Åland og nu også Færøerne. … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Landområder mister EU-penge

[TV2 Øst] De danske landdistrikter kan gå glip af 60 millioner kroner i tilskud, fordi ændret praksis i Finansministeriet først blev meldt ud i går.  – Det er en ganske alvorlig situation, siger formanden for LAG’ernes koordinationsudvalg, Jørgen Damgaard, Slagelse, … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Udsender ikke nyhedsmail i uge 42

Landdistrikternes Fællesråd udsender ikke nyhedsmail i uge 42 pga. ferieafholdelse. Hjemmesiden opdateres heller ikke med artikler og indlæg i uge 42. Næste nyhedsbrev udsendes fredag den 26. oktober 2012.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Jan Trøjborgs alt for tidlige død

Det er med stor sorg, at Landdistrikternes Fællesråd har modtaget nyheden om borgmester Jan Trøjborgs alt for tidlige død. Jan Trøjborg deltog for nylig som formand for KL, som én af hovedtalerne ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktskonference … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

En milliard kroner uddelt til friluftsliv

[Friluftsrådet] Siden Friluftsrådet fik ansvar for Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er der uddelt 1 milliard danske kroner til friluftslivet. En ny tilskudsmulighed til friluftsoplevelser markerer det flotte tal. 2000 sheltere, flere kilometer både- og badebroer, 1100 kajakker og kanoer … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Unge ingeniører flytter gerne til udkantsdanmark for et attraktivt job

[Ingeniøren] Fordommen om forkælede dimittender, der ikke kunne drømme om at bevæge sig væk fra de store uddannelsesbyer, holder ikke stik. Det viser ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen. Når eksamensbeviset er klart fra studiekontoret, og kollegieværelset er muget ud, tøver nyuddannede … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Nationalpark vigtig for udviklingen

[Region Midtjylland] Nationalpark Skjern Å indebærer store udviklingsmuligheder, såvel lokalt som regionalt og nationalt, og forarbejdet er gjort. Derfor er det på tide at åbne den, skriver Region Midtjylland i et brev til tre ministre. Nu er det tid at … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Foreningsnørder går sammen i Klitmøller

[P4 Midt og Vest] Forenings-nørder skal hjælpe hinanden med at skabe liv i lokalområdet, skriver P4 Midt og Vest på deres hjemmeside. Et projekt med udgangspunkt i Klitmøller skal vise, hvordan folk fra vidt forskellige foreninger kan bruge hinanden. De … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Udenlandske huskøb kan skabe vækst i Udkantsdanmark

[Dagbladet Ringkøbing Skjern] Udenlandske huskøbere vil skabe fremgang og vækst i Udkanstdanmark. Det mener borgmesteren fra Lolland Kommune, som søger dispensation fra EU-særordningen, som ikke tillader at købe fritidshuse i Danmark. Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern. Læs artiklen: Udenlandske huskøb kan … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Stor mediefokus på manglende belåningsmuligheder i yderområder

Historien om at realkreditinstitutterne ikke vil låne penge ud til huskøb i bestemte egne af landet har fyldt rigtig meget i mederne den seneste uges tid. Vi har lavet et lille udpluk af nogle af artiklerne, som er blevet bragt … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Yderområderne i Danmark er ramt af manglende belåningsmuligheder

Indlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 20. januar 2012 Flere og flere steder rundt i landets yderområder – eller Udkantsdanmark som medierne ofte omtaler det – vil realkreditselskaberne ikke længere tilbyde realkreditbelåning til boliger eller virksomheder, og det … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Yderområderne i Danmark er ramt af manglende belåningsmuligheder

Indlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 20. januar 2012 Flere og flere steder rundt i landets yderområder – eller Udkantsdanmark som medierne ofte omtaler det – vil realkreditselskaberne ikke længere tilbyde realkreditbelåning til boliger eller virksomheder, og det … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg | 1 kommentar

Landdistrikternes Fællesråd støtter op om hurtigarbejdende persontransportudvalg

[LDF] Tilgængelighed og infrastruktur er fundamental vigtig for et velfungerende samfund, og det gælder også for landdistrikter og yderområder. Derfor hilser Landdistrikternes Fællesråd forslaget om et hurtigarbejdende persontransportudvalg meget velkommen. – Der er behov for både en velfungerende, godt dækkende … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Børn og unge former fremtidens landsby

Moderne huse, spændende arkitektur, naturoplevelser og gode transportmuligheder er blandt svarene, når 10 børn og unge fra hele landet skal forme fremtidens landsby. Landdistrikternes Fællesråd har givet dem til opgave at bygge en landsby, som den skal se ud i fremtiden, … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Borgerne i Thy/Mors skaber egen fremtid

[P4 Midt & Vest] Thy- og morsingboere går ind i kampen for at tiltrække tilflyttere og skabe nye arbejdspladser. Der er borgermøde i Thisted onsdag aften, hvor nordvestjyderne selv skal komme med ideer og forslag til, hvordan det skal lykkes. … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Regionsrådformand vil have 100 pct mobildækning inden for 2 år

[Region Midtjylland] Vi skal op på 100 procent mobildækning inden for et til to år. Det sagde regionsrådsformand Bent Hansen i et radiointerview onsdag morgen. Bent Hansen er ikke helt tilfreds med den seneste udmelding fra erhvervs- og vækstminister Ole … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

2,1 mio. kr. til danske småøer

[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter] “På mange af de danske småøer er der en enorm virkelyst og et kæmpe engagement. Men somme tider kan det være svært for øboerne på egen hånd at finansiere konkrete projektideer, der kan være … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ruinkatastrofe truer Udkantsdanmark

[Berlingske.dk] Formand for Landsbyerne i Danmark slår alarm overfor ruinkatastrofe, efter at realkreditinstitutter oftere nægter at belåne billige boliger i landområder og landsbyer, skriver Berlingske Nyhedsbureau. Vi lægger Udkantsdanmark i ruiner. Det mener Carsten Abild, formanden for foreningen Landsbyerne i … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Esbjerg Kommune tilbyder lokalsamfund dør-til-dør transport

[Esbjerg Kommune] Som et supplement til de lokale busruter skal borgerne i Esbjerg Kommunes yderområder kunne bestille dør-til-dør transport med Flextur. Det indstiller Teknik & Forsyningsudvalget til godkendelse i byrådet. Såfremt det godkendes bliver det med virksning fra køreplanskiftet i sommeren 2012. … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Mægling – nyt værktøj i borgerinddragelsesproces

[Vordingborg Kommune] Vordingborg Kommune vil nu afprøve mægling som værktøj i lokalplanprocessen for udviklingen af Præstø midtby, så der skabes en visionær plan, der både tager hensyn til bevaring og udvikling. Realdania støtter projektet økonomisk. Borgernes engagement som ressource I … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Varslede fyringer i Vestas rammer landdistrikter

[LDF] Torsdag den 12. januar 2012 kom det frem, at vindmøllevirksomheden Vestas forventer at afskedige 1.300 medarbejdere i Danmark som følge af omfattende nedskæringer. Ca. halvdelen af de berørte arbejdspladser ligger i de jyske landdistrikter. Det bekymrer formanden for landdistrikternes … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Landsbyernes Dag 17. marts – sæt kryds i kalenderen

Landdistrikternes Fællesråd og afdelingen Danske Landsbyer er i fuld gang med at arrangere Landsbyernes Dag. Det foregår i Thyregod den 17. marts, og igen i år inviterer vi alle landsbyer i Danmark til at deltage. Temaet er bredbånd og internetforbindelsers … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Flere skolelukninger på vej i yderområder

[DR Nyheder] På et år er antallet af folkeskoler faldet med 159, så der fra starten af skoleåret 2011/12 var 1352 folkeskoler. Og allerede nu har 22 kommuner planer om at nedlægge 73 skoler, skriver DR Nyheder. Det betyder, at … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Stop for flere boliger i de mindste landsbyer

[Viborg Kommune] Det bliver svært for Viborg Kommune at give tilladelser til nye boliger i helt små bysamfund i fremtiden. Natur- og miljøankenævnet har netop givet Danmarks Naturfredningsforening medhold i, at der ikke må bygges ny bolig på en grund … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Nedrivning giver muligheder

[Realdania – Stedet Tæller] Nedslidte boliger holder lokalområdet som gidsel og skaber en dårlig spiral af mere forfald og fraflytning. Modsat kan nedrivning føre til nye muligheder, og det kan have stor positiv effekt, hvis man fjerner landsbyens tre-fire dårlige … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 2 kommentarer

Fond vil udvikle moderne forsamlingshuse

[Lokale og Anlægsfonden] Forsamlingshusene er truede af lukning over alt i landet, men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af dem har potentiale til igen at blive lokale samlingssteder i små landsbysamfund. Derfor vil Fonden i 2012 udvikle op … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Landdistrikter og yderområder dobbeltramt af samfundskrisen – handling nødvendig i 2012

Nytårshilsen fra Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd Positive og spændende tiltag i 2011 Her i starten af 2012 er det tid til at kigge både tilbage og fremad. 2011 var året, hvor der på landsplan skete flere positive og … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Landdistrikter og yderområder dobbeltramt af samfundskrisen – handling nødvendig i 2012

Nytårshilsen fra Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd Positive og spændende tiltag i 2011 Her i starten af 2012 er det tid til at kigge både tilbage og fremad. 2011 var året, hvor der på landsplan skete flere positive og … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | 1 kommentar

Byggeriets ildsjæle – inspirationsmøde 12. januar i Svendborg

[Realdania] Sammen med Svendborg Kommune inviterer Realdania ildsjæle, kommuner og andre interesserede til inspirationsmøde torsdag d. 12. januar kl. 16.30-20.30 i borgerforeningen – Kulturhus Svendborg. Eftermiddagen handler om, hvordan ildsjæle skaber forandring gennem deres indsats for det byggede miljø. Der … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Forbud mod oliefyr rammer boligejere i yderområder

[Trekantens Folkeblad] Regeringen vil forbyde oliefyr fra 2013. Det kommer til at gå ud over yderområderne i Danmark. Mange landbrug og virksomheder har ikke andre oplagte alternativer. For boligejerne er en varmepumpe en meget dyr løsning i forhold til et … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 4 kommentarer

Succesfuld matchmaking i Tønder

[Tønder Kommune] Et succesfuldt samarbejde mellem Erhvervsforum, Erhvervsafdelingen i Tønder Kommune, Landdistrikternes Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation omkring Matchdagen den 19. september 2011 resulterede i hele 5 succesfulde match mellem ledige akademikere fra hele landet og lokale virksomheder fra Tønder Kommune. … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Unge mænd vil bo på landet

[Landbrugsavisen] Det er blandt andet det frie liv, der virker tiltrækkende for mange unge mænd, der bosætter sig på landet. Bylivet tiltrækker de unge kvinder, skriver Landbrugsavisen. Unge mænd bosætter sig i højere grad på landet, mens unge kvinder hellere … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Åbent samråd om miljøministerens initiativer i forhold til landdistrikterne

[Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer] Udvalget for Landdistrikter og Øer har kaldt miljøminister, Ida Auken (SF), i åbent samråd om ministerens initiativer i forhold til landdistrikterne. Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdag den 10. januar 2012 i … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

6,9 mio. kr. til udvikling af små og store byer

[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter] “Der ligger et stort potentiale i at samle og bruge de lokale kræfter i vores mindre byer. Det lokale engagement er selve drivkraften for udvikling i vores landsbyer. Derfor glæder jeg mig til at … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Byggeriets ildsjæle – tilskud via Realdania

[Realdania] Realdania inviterer alle der arbejder frivilligt og passioneret med forbedring og udvikling af det byggede miljø, til at realisere gode idéer. – Vi ønsker med inspiration, netværk og økonomisk støtte at hjælpe landets ildsjæle med at skabe livskvalitet i … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ministerroser for borgerdialog og ungeindsats

[Odsherred Kommune] – Jeg samler på eksempler på bureakrati, som forhindrer udvikling og nye tiltag, sagde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, S, da han tidligere på måneden besøgte Odsherred Kommune. Ministeren besøgte biblioteket i Hørve for at … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

God søgning til småbyer

[Aarhus.dk] Ifølge Aarhus Kommune er der fremgang i lysten til at flytte til de mindre byer. De små bysamfund uden for det centrale Aarhus har en vigtig funktion i kommunens udbud af boliger. Og selv om det kan være svært … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Smagen af Danmarks nye tilbud om udvikling af faglige kompetencer

[Videncenter for fødevareudvikling] Mindre fødevarevirksomheder får fra 1. januar 2012 et nyt tilbud om at udvikle deres faglige kompetencer gennem sparring og undervisning i et Kompetencenetværk. Thorkil Boisen, der er formand for Smagen af Danmark, er glad for, at et … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Mere liv på Asaa Havn

[Nordjyske.dk] Initiativer skal trække turister til Brønderslev Kommune. Borgmester Lene Hansen (S) venter sig meget af to projekter i Brønderslev Kommune, der er med i Realdania-kampagnen “Steder tæller”. Det ene projekt er på Asaa Havn, hvor der arbejdes på at … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

[Midttrafik] Midttrafik afholdte workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21. november 2011.   100 deltagere blev inspireret og deltog i drøftelsen af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre i de tyndt befolkede områder. Alle deltagere skal have tak … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

VÆKST – Region Hovedstadens formand vil have al fokus på vækst i hovedstaden

Debatindlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd Forleden aften var formanden for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen, i DR2 Deadline med påstanden om, at man skulle fokusere på at understøtte væksten i hovedstadsområdet. Udmeldingen fra regionsformanden kom ud fra en … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg | 1 kommentar

Hollændere på besøg for at høre om sydjysk fibernet

[Vejen Kommune] Det regionale fibernet-projekt er netop af EU-kommissionen blevet rost og fremhævet som et forbillede for andre regioner. Når det gælder lynhurtige internetforbindelser er Syd- og Sønderjylland helt i front. EU-kommissionen har netop i en rapport fremhævet og rost … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Landdistrikternes Fællesråd glæder sig over sikring af to seminarer i yderområder

[LDF] Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard glæder sig over, at bestyrelsen i VIA University College valgte at sikre de to lukningstruede lærerseminarier i henholdsvis Skive og i Nørre Nissum ved Lemvig. Det skete på et bestyrelsesmøde tirsdag den 12. … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Hjemmesygeplejersker skal yde førstehjælp

[Region Syddanmark] 12. december indviede Region Syddanmarks sit samarbejde med Varde Kommune, så borgerne fremover kan få førstehjælp fra hjemmesygeplejersker. Region Syddanmarks nyeste del af beredskabet bliver ikke med blå blink, sirener og hvinende dæk. Syv små biler skal fremover … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Vi skal skabe vækst i hele Danmark

[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter] Man skal ikke kun satse på vækst ét sted i landet, mener Carsten Hansen. Ifølge ministeren kan man kun udvikle og skabe vækst i hele landet, hvis man satser på regionale styrkepositioner og på … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Højere fradrag godt for landsbyer

[P4 Midt Vest] Større fradrag for befordring mellem hjem og arbejde er til fordel for udviklingen i landdistrikterne. Det mener landdistrikternes formand, som derfor glæder sig til tirsdagen nyheder fra Skatterådet. Når Skatterådet mødes tirsdag den 12. december, ventes rådet … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ærø vil have fundraiser

[P4 Fyn] Flere kommuner på Fyn har med stor succes ansat en fundraiser til at søge penge til projekter, kommunen ikke selv har råd til at finansiere. Middelfart har én. Svendborg har én. Og nu vil Ærø også have én, … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Unge flytter i stigende grad til storbyerne

[dr.dk] Nye tal fra Danmarks statistik viser en bekymrende udvikling for de små samfund. Undersøgelsen viser, at de unge i stigende grad søger mod storbyerne, mens de ældre borgere bliver boende. Og der er umiddelbart ingen tegn på, at tendensen … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Fødevareministeren fjerner støtte til Børne- & Ungeaktiviteter i landdistrikter

[LDF] Fødevareministeren fjerner en pulje, der skal støtte op om aktiviteter for børn og unge i landdistrikter og yderområder for at få lidt flere vådområder. Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, er stærkt utilfreds med meldingen om, at puljen til Børne- … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | 1 kommentar

To videregående uddannelsesinstitutioner i Nordvestjylland lukningstruet trods gode resultater

[LDF] Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er voldsom bekymret for udviklingen i Nordvestjylland omkring Limfjorden, hvis bestyrelsen for VIA University College beslutter at lukke to velfungerende afdelinger af læreruddannelsen i henholdsvis Skive og Nørre Nissum ved Lemvig. – Det … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | 1 kommentar

Nyt liv i lukket landsbyskole

[Esbjerg Kommune] I landsbyen Vester Nebel ved Esbjerg er der nu udsigt til, at der kommer nyt liv i den lukkede skole. Politikerne i både Socialudvalget og Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune nikkede på et møde den 6. december … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

24 mio. kr. til ny økologisk teknologi

[Fødevareministeriet] Ny øko-teknologi skal hjælpe med at udvide det økologiske areal og forøge den økologiske produktion i Danmark. Fødevareministeren ser ordningen som en vigtig investering i arbejdet med at få fordoblet det økologiske areal inden 2020. Nu kan økologiske landmænd … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Energiudspil vil gavne landdistrikterne

[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter] Fredag den 25. november fremlagde Regeringen et energiudspil, som ifølge landdistriktsministeren vil komme landdistrikterne til gavn. Med udspillet, der hedder “Vores energi” ønsker regeringen at indlede omstillingen til vedvarende energi og gøre Danmark uafhængig af fossile … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Opfordrer til at flytte statslige arbejdspladser til provinsen

[Køge – Lørdagsavisen.dk] Faxe Kommunes borgmester Knud Erik Hansen ærgrer sig over, at landdistriktsminister Carsten Hansen har tilkendegivet, at han ikke vil stå i spidsen for at flytte statslige arbejdspladser til provinsen. – Det er dybt skuffende, at den nye minister … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Debat i P1: Mere gang i landdistrikterne

[LDF] Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard var torsdag den 1. december gæst i den direkte debatudsendelse P1 formiddag. Her diskuterede formanden problemstillinger og vækstpotentiale for landdistrikter med programleder Poul Friis samt gæster, der ringede ind og stillede spørgsmål og … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | Skriv en kommentar

Yderområder i Danmark står til at miste livsnødvendig udviklingsstøtte

[LDF] Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er dybt forundret og meget bekymret for udviklingen i yderområder i Danmark, hvis regeringen får held til at beskære budgettet og muligheder for regional udviklingsstøtte. Det vil ramme områder i Danmark hårdt. Selv … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | 1 kommentar

Fiskeri-LAG midler anvendes fornuftigt

[LDF] Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om Fiskeri-LAG-midlerne har været anvendt korrekt, og om midlerne har været tildelt projekter, der giver effekt på især erhverv og beskæftigelse. Landdistrikternes Fællesråd kan ikke genkende de spørgsmålstegn og mistænkeliggørelser, som har været … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | 1 kommentar

Boligmarked på småøer skal kickstartes

[Læsøposten] Småøerne tynges af dårlig salg af bolig. Et af det værst ramte steder er Læsø. Tal fra boligsiden.dk viser, at der indtil videre kun er solgt fem helårshuse på Læsø i hele 2011, skriver Læsøposten. Behovet for at få … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Stor andel af renoveringspenge til udkanterne

Boligområderne i landets yderområder får den største andel, når de ekstra milliarder fra Landsbyggefonden til renoveringer skal fordeles. Det viser en opgørelse, som fonden har foretaget for fagbladet Boligen, skriver Danske Kommuner. Boligaftalen, der blev indgået mellem regeringspartierne, Venstre, konservative … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Rebild og Mariager kommune vil boligspekulanter til livs

Rebild og Mariager Kommune vil købe faldefærdige huse i landdistrikter op for at undgå, at de kommer i hænderne på boligspekulanter, skriver nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Det er typer som Låsby Svendsen, der lejer faldefærdige boliger ud til sociale nomadefamilier, man gerne vil … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 3 kommentarer

Stor økonomisk indsprøjtning til vækst i yderområderne

[Region Nordjylland] Vækstforum og regionsrådet sætter udviklingen i de nordjyske yderområder øverst  på dagsordenen og baner vej for en investering på 259 mio. kr. i tre nye initiativer, der skal skabe vækst og nye arbejdspladser. Mulighederne skal styrkes for både erhvervsliv … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Landdistrikter vil holde på borgerne

LAG Ringkøbing-Skjern, Landdistriktsrådet, politikere samt repræsentanter for kommunens borger- og sogneforeninger har på deres halvårlige møde diskuteret, hvordan de bedst kan holde på borgerne. Generelt har landdistrikterne fokuseret på at markedsføre deres område for at tiltrække nye borgere – og … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Indsatspuljen kan reddes for 2012 hvis man ændrer i eksiterende midler

[LDF] Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, har torsdag den 24. november sendt et åbent brev til Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter samt Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. I brevet fremsætter Steffen Damsgaard et forslag til, … Læs resten

Udgivet i Formandens indlæg, Nyheder | 1 kommentar

Udkantsområder står til at miste EU-støtte

[Ritzau] Regeringen vil skære ned på EU’s regionale støtte. Det vil koste danske job, advarer KL og Danske Regioner. Selv om regeringen gik til valg på at sparke gang i Danmarks økonomi med en national vækstpakke, arbejder den på at … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Vi skal samarbejde om at styrke landdistrikterne

[‘Synspunkt’ fra Carsten Hansen] Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, har netop lanceret et nyhedsbrev med navnet ’Synspunkt’. Heri tager  ministeren et aktuelt emne op og give sin politiske vurdering af situationen. Læs første indlæg om landdistrikter her: Vi skal samarbejde om … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Ansatte i staten bliver hvor de er

[Danske Kommuner] Den nye minister for landdistrikter tror ikke, at det kan nytte at flytte statslige styrelser til provinsen. Udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landdistrikterne er mest blevet ved snakken på Christiansborg. Og nu erklærer den nye minister … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Se åbent samråd med ministeren for By, Bolig og Landdistrikter

Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter var kaldt til åbent samråd i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer tirsdag den 22. november. På mødet stillede udvalgsmedlemmerne spørgsmål til ministerens initiativer det kommende år m.v Du kan se eller gense … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Ledige bliver landsbypedeller

[DR.dk] De første forsøg med landsbypedeller er gået i gang. I Jyderup i Vestsjælland bliver kontanthjælpsmodtagere sat til at feje og hjælpe med forskellige opgaver i lokalmiljøet. Dermed slår kommunen flere fluer med et smæk – byen får lavet en … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Flest kickstart-kroner til hovedstaden

Hovedstaden står til at modtage flest penge fra regeringens kickstart, der vil renovere almene boliger for 5,5 mia. kr. Fordelingen mellem landsdelene undrer Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Pengene kommer til at strømme til hovedstaden som følge af regeringens … Læs resten

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Superbredbånd til danske landområder i senest 2014

[Computerworld] Politisk aftale skal sikre 4G til selv de yderste områder af Danmark i senest 2014. En bred politisk aftale i Folketinget med erhvervsminister Ole Sohn (SF) i spidsen gør, at en lang række yderområder i Danmark senest i 2014 … Læs resten

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar