Yderområderne vil også have tryghed

Tryghed i yderområderne er blevet en del af valgdebatten. Tryghed kan defineres på mange måder, men det er tydeligt, at befolkningen i yderområderne fortsat ikke er trygge ved den kommende struktur for akuthospitaler og det aktuelle nødvendige præhospitale beredskab.

Responstiden udregnet som tiden, indtil en ambulance kommer frem til patienten, er IKKE acceptabel i mange yderområder. Vi er nede på 93 % af udrykningerne, som når frem inden for 15 min. De to lægehelikoptere (Sjælland og Karup) kan ikke kompensere for den generelle overskridelse af responstiden, som tidligere blev fastsat til 15 min, så der SKAL flere ambulancer og lægeambulancer til i yderområderne. Lægehelikopterne virker dog foreløbigt efter henseende, så de mest akutte tilfælde i yderområderne kan få assistance fra en helikopter, når de skal transporteres langt til et hospital.

Akuthospitalerne er tidligere besluttet og placeret af regionerne, og landspolitisk har ingen politikere – ud over de lokalvalgte – rigtig haft lyst til at pille ved akuthospitalernes placering.

Den optimale placering er fortsat genstand for en overophedet debat i befolkningen i yderområderne. Politikerne kunne have valgt placeringer, som var mere optimale i forhold til yderområder, uden at det ville gå ud over deres patientgrundlag/optageområde.

Det mest kendte eksempel er nedlæggelsen af Holstebro akuthospital, som skal erstattes af et nyt akut-superhospital i Gødstrup ved Herning (med op imod 90 km mellem Thyborøn og Gødstrup). De eneste partier som har kæmpet for at flytte placeringen på 1 eller flere af de nye akuthospitaler, eller som har kæmpet for at sikre og udbygge de eksisterende 5 akuthospitaler, der står til lukning, er Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.

Vi ønsker jo alle den bedste behandling, uanset om det er akutte tilfælde eller planlagte operationer. Men med transporttider på over 1 time ind til hospitalerne flere steder i landet, så kan selv en udrykning med en fødsel eller en voldsom arbejdsulykke virke helt urimelig og i yderste konsekvens være livsfarlig. Det bliver, alt andet lige, ikke rimeligt for befolkningen, når akuthospitalerne ligger MEGET langt væk.

Det er efter de flestes vurdering for sent at få placeringerne af akuthospitalerne op til diskussion igen landspolitisk. Men skulle de tidligere nævnte politikere få magt, som de har agt, så vil de – efter eget udsagn – kæmpe for sagen, samt en udbygning af de nuværende akuthospitaler.

Vi må håbe, at uanset hvad der kommer til at ske politisk, at beboerne genvinder trygheden ved hjælp af en opgraderet præhospital-indsats af ambulancer. Det er vigtigt, at trygheden er til stede, for ellers kan det, blandt mange andre ting, medvirke til, at potentielle tilflyttere bosætter sig i de større byer væk fra yderområderne og landdistrikterne.

Dette indlæg blev udgivet i Formandens indlæg, Valg. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *