Udligningsmodellen – justeret igen!

Indlæg af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 31. maj 2012.

Den indgåede udligningsmodel og udligningssystems tilretning har gavnet de fleste yderkommuner og landkommuner, men desværre ikke i det omfang, det var ventet og håbet. Der er samtidig yder- og landkommuner, der bliver ringere stillet økonomisk som følge af tilretningen.

Tidligere var der bl.a. nogle socio-økonomiske parametre, som betød, at nogle yder- og landkommuner blev urimelig hårdt ramt. Det er derfor glædeligt, at der nu er sket en tilretning i den rigtige retning. Desværre oplever vi, at yderkommuner som fx Thisted og Morsø mister penge som følge af ændringerne i udligningsreformen og tilretningen af finansieringen på beskæftigelsesområdet.

Fuld retfærdighed kræver langt større omfordeling 
Der skal lyde ros til regeringen og forligsparterne for at gennemføre en justering i en sag, som er en politisk varm kartoffel, hvor mange landspolitikere og alle kommuner, hvad enten de er bidragsydere eller bidragsmodtagere, ofte er utilfredse med resultatet.

Men samtidig er der retmæssig kun tale om en lille justering på enkelte parametre, så hvis man rigtig ville gavne yder- og landkommuner, så skulle der langt større omfordelinger og langt flere kriterier og parametre i brug med en hel anden vægtning.

Udligningssystemet behøver ikke diktere milimeter-retfærdighed mellem kommunerne, men det er påfaldende, at yder- og landkommuner ofte har et lavere serviceniveau end de større bykommuner og mange hovedstadskommuner.

Puljer som kompenserer
Set fra yder- og landkommunernes synsvinkel, så er særtilskudspuljen til særligt vanskelig stillede kommuner fastsat på et højere niveau i 2013 og 2014, så puljen stiger til kr. 400 mio. Det er bestemt positivt. Det er en pulje, som vanskeligt stillede kommuner og kommuner med særlige problemstillinger modtager midler fra hvert år. Det er også en pulje, som ofte har en række yder- og landkommuner på modtagerlisten.

En forenkling har desværre betydet, at man har fjernet en pulje, som har medfinansieret EU-tilskud og landdistriktsprojekter. Landdistrikternes Fællesråd er ikke vidende om, hvilke konsekvenser den del får for yder- og landkommuner.

Der er som tidligere år også en skattepulje, som giver mulighed for at lade skatten stige op til kr. 250 mio. kr. på landsplan i kommuner, der skal have balance mellem udgifter og indtægter, hvor ikke andre muligheder er til stede. Der er også incitamenter omkring skattenedsættelser, hvilket dog nok IKKE vil komme på tale i nogen som helst yder- og landkommuner.

Større tilpasninger i udligningssystemet
Fremadrettet skal folketingets udvalg på området arbejde med bl.a. justering af tilskudsmodeller til kommuner med ikke brofaste øer. Det vil sige, at færgetilskuddet og måske andre elementer i forhold til småøerne vil blive taget op i 2013. Det bliver spændende at følge, om det vil give yderligere midler samlet set for kommuner med ikke brofaste øer.

Det er ikke sidste gang, at der bliver diskuteret udligningssystem og udligningsordning og de modeller, der ligger bag. Det vil være nødvendigt at gøre løbende.

Landdistrikternes Fællesråd så gerne, at man lavede større tilpasninger i udligningssystemet, som ville fjerne flere af de urimeligheder, som stadig er i udligningssystemet til skade for yder- og landkommuner.

Man kunne f.eks. lade sig inspirere Norge til at tage visse principper med fra deres ”tiltagszoner”, hvor der gøres en ekstra indsats for at skabe rammer for udvikling i yderområder, baseret på en lang række andre elementer, der skaber vækst og udvikling i erhverv eller bosætning, som er forudsætning for kommunernes økonomi.

Læs Aftale-om-justeringer-i-udligningssystemet

Dette indlæg blev udgivet i Formandens indlæg. Bogmærk permalinket.

Et svar til Udligningsmodellen – justeret igen!

  1. Pingback: Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 1. juni 2012 | Lokalråd 4262 - Et lokalsamfund i udvikling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *