Årsmøde 2014

Landdistrikternes Fællesråd holder årsmøde den 28. marts kl. 9.30 i Ørbæk Midtpunkt Langemosevej i Ørbæk.

Det er her vi drøfter organisationens forhold og de mange politiske tiltag vi har været involveret i,  i årets løb. Vi har arbejdet ihærdigt med forbedring af rammevilkår i landdistrikterne. Vi har sat fokus på administration af den nye planlov. Vi har ligeledes  fået spørgsmålet om Skats praksis med at betragte små landbrug under 5 hektar som parcelhuse sat på dagsordenen. Spørgsmålet om manglende mulighed for finansiering af både bolig og erhverv i Landdistrikter og yderområder er noget vi har arbejdet rigtig meget med og haft flere konferencer om. En række andre emner af betydning for landdistrikternes fortsatte udvikling har vi arbejdet med og haft møder med politikere og fagfolk om.

 Vi har haft en række møder med vores medlemsorganisationer og er i gang med en temadrøftelse om Indkøbs og udbudspolitik i kommunerne. Noget vi arbejder sammen med Samvirkende Købmænd og Håndværksrådet om.

Turisme i Landdistrikterne er et andet emne som vi har arbejdet med og haft en række møder om, her sammen med Dansk Erhverv, som også er medlem hos os.

De mange kommuner og kommunale Landdistriktsråd, som er medlem hos os har vi ligeledes arbejdet sammen med om en række spørgsmål, herunder en del fælles henvendelser til ministerierne.

Vi har det seneste halve år, sammen med vores dygtige bestyrelse, arbejdet med vision og strategi for LDF frem mod år 2020. Det vil vi fortælle meget mere om på årsmødet den 28. marts.

Vi byder fortsat velkommen til nye kommuner som ønske at blive medlem, det er vi meget glade for. Det betyder meget at vi har mange medlemmer, det giver et godt fundament, når vi diskuterer med politikerne.

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen deltager i årsmødet efter frokost og her vil deltagerne få mulighed for at debattere med ministeren.

Vi glæder os til at se mange af jer til årsmødet, der er tilmelding til Sekretariatschef Kirsten Bruun på kb@landdistrikterne.dk . De tilmeldte modtager dagsorden m.v. ca. 14 dage før mødet.

Steffen Damsgaard

Formand.

 

Dette indlæg blev udgivet i Formandens indlæg. Bogmærk permalinket.