VIVEs kommunetal 2023.1: Flere forældrevælger privatskoler – særligt i yderkommunerne

Vive 1
Flere elever går i privatskole. Tidligere var det især elever i større bykommuner, der gik i privatskole; i dag er det særligt elever fra yderkommuner.

Flere forældre vælger at sende deres børn i privatskole. Andelen af elever, der går i privatskole, er steget fra omkring 13,5 % i 2007 til omkring 19,5 % i 2022.

Der er dog betydelige forskelle mellem kommunerne. I nogle kommuner går mere end hver tredje elev i privatskole; i andre kommuner er det under 5 % af eleverne. Stigningen i andelen af privatskoleelever ses især i yderkommuner og i kommunerne i Region Sjælland og Region Nordjylland. Den gennemsnitlige indkomst blandt borgerne i en kommune ser ikke ud til at have betydning for, hvor stor en andel af kommunens elever, der går i privatskole, eller hvor meget andelen er steget.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail