Testø Bornholm 2.0 – Pixiudgave. Mulige perspektiver for en videreudvikling af Bornholm som test- og udviklingsmiljø for grøn energi og teknologi

testø Bornholm
CRT har analyseret potentialet i at videreudvikle Bornholm som testø for grøn energi, teknologi og innovation.

Fokus i testø-analysen er at give indsigt i samt komme med perspektiver på, hvordan Bornholm kan udvikle sin position som et internationalt førende testmiljø – en testø – for grøn energi, teknologi og innovation i forbindelse med etableringen og realiseringen af Energiø Bornholm. Dette undersøges ved at dykke ned i relevant teori fra forskningen om testø-lignende koncepter og udviklingen af nye grønne erhvervsområder i perifere områder som Bornholm. Dertil beskrives Bornholms testø-historik også med særligt fokus på indholdet i testøen frem til nu og de erfaringer, der er opstået i den forbindelse. Der redegøres også for tre lokale og nationale aktørers syn på en videreudvikling af Bornholm som testø, og der kortlægges og analyseres to områder i Danmark, der i dag fungerer som udviklingsområder for grøn teknologi og innovation baseret på vedvarende energiformer. Dette har mundet ud i en række konklusioner, vurderinger og anbefalinger til brug i det fremadrettede testø-arbejde på Bornholm. Resultatet er udgivet i en projektrapport.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail