SWOT Bornholm

Udklip
Analysen er udarbejdet på foranledning af LAG-Bornholm og skal tjene som et af udgangspunkterne for den kommende udviklingsstrategi for LAG-Bornholm for 2023-2027. Analysen tegner et billede af Bornholms erhvervsmæssige styrker og svagheder og vurderer trusler og muligheder for den bornholmske økonomi og beskæftigelse. Analysen bygge bl.a. på interview med en række centrale aktører.

Udarbejdet af

Center for Regional- og Turismeforskning

Kategorier

Udgivet

2023

Download / Vis

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail