Kulturliv i landdistrikter

Kulturliv
Denne rapport præsenterer resultater fra en undersøgelse af, hvad kultur i landdistrikter består i, hvilke aktører der er dagsordensættende for kulturlivet i landdistrikter, virkningen af policy initiativer for støtte af kulturlivet, kulturens betydning for livskvalitet, tiltrækning og integration af nye tilflyttere, fastholdelse af dem som bor der, karakteren af fællesskabet og aktivitetsniveauet.
Baggrunden for undersøgelsen er den bredde anerkendelse af, at kunst- og kulturliv på forskellige måder har en positiv indvirkning på både samfunds- og individniveau. Dette gælder også for landdistrikter, hvilket blandt andet ses afspejlet i det store antal bevillinger til landdistriktsudviklingsprojekter, som indeholder elementer af kulturaktiviteter.
Undersøgelsen blev iværksat at Syddansk Universitet i samarbejde med Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Slot- og Kulturstyrelsen i 2020-2023. Undersøgelsens formål er at bidrage med ny viden om kulturlivet i landdistrikter og bringe denne viden i spil i konkrete forslag til initiativer, som kan støtte op om kulturliv som medspiller i landdistriktsudviklingen.

Undersøgelsen supplerer den kvantitative undersøgelse formidlet i rapporten “Kulturforbrug og kulturaktiviteter i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark – ligheder og forskelle” fra 2021.

Udarbejdet af

Center for Landdistriktsforskning – SDU

Kategorier

Udgivet

2023

Download / Vis

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail