Kommuner skal mødes med Fødevareministeriet

De såkaldte mellemkommuner føler, de er i klemme i landdistriktsprogrammet. Bl.a. kommer de i karambolage med kommunalfuldmagten, hvis de ønsker at støtte erhvervstiltag i landdistrikterne.

Mødet forsøges afviklet en gang i juni, og er kommet i stand på opfordring af Landdistrikternes Fællesråd, der fungerer som samarbejdspartner for en lang række kommuner i landdistriktssammenhæng – herunder flere af landets 18 mellemkommuner.

– Problemet er, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, – at mellemkommunerne er stillet ringere end f. eks. yder- og landkommunerne, når det gælder medfinansiering af projekter. Reglerne siger, at for at kommunerne kan få del i EU’s landdistriktspenge, skal der ske en vis medfinansiering. Midlerne fordeles af de lokale aktionsgrupper. Staten betaler medfinansieringen for yder- og landkommunernes vedkommende, mens mellemkommunerne selv må til lommerne.

– Men en kommune må ikke bruge kommunekassen til erhvervsprojekter, der kan virke konkurrenceforvridende overfor det private erhvervsliv, og så bliver det stærkt begrænset, hvilke initiativer kommunen i det hele taget kan støtte for at fremme erhvervsudviklingen i de tynde områder, siger Steffen Damsgaard.

Mellemkommunerne er netop karakteriseret ved, at de ved siden af større byer har en del landområder indenfor kommunegrænsen – det vil sige netop de landdistrikter, hvor regering og folketing ønsker mere erhverv og mere bosætning. Men kollisionen med kommunalfuldmagten betyder reelt, at de mellemkommuner, som har tilsluttet sig landdistriktsprogrammet og øremærket penge til styrkelse af deres landdistrikter, må se de afsatte millioner gå alene til de mere ”bløde” ting som fremme af levevilkårene i landområderne.

Og det er godt, men ikke nok, hvis man vil sætte skub i udviklingen på landet, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. Organisationen, der er en paraplyorganisation for en lang række foreningerne med fodfæste i landdistrikterne, har overfor Fødevareministeriet påpeget det uheldige i de retningslinjer, der ligger.

– Men, understreger Steffen Damsgaard, – det er mest hensigtsmæssigt, at parterne selv mødes direkte for at drøfte problemerne. Derfor er vi er glade for, at Fødevareministeriet spiller med og sætter ressourcer af til mødet.

Udover kvalerne med kommunalfuldmagten ønsker mellemkommunerne også at drøfte dét, de ser som overadministration og for lidt plads til at agere indenfor landdistriktsprogrammets rammer.

Yderligere spørgsmål:
Formand Steffen Damsgaard, tlf. 51740062, mail: formand@landdistrikterne.dk
Direktør Carsten Blomberg Hansen, tlf. 29911950, mail: cbh@landdistrikterne.dk

Udskriftsvenlig version

Dette indlæg blev udgivet i Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *