Trafikministeren snakker udenom

"Desværre ser det ud til at være vigtigere at Post Danmark fungerer som pengema-skine for finansminister Mogens Lykketoft end at virksomheden yder en ordentlig postservice overfor borgerne."
  
Det fastslår formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Thorkild Ljørring Pedersen, efter at trafikminister Jakob Buksti har afvist at sætte en stopper for den bølge af luk-ninger af postbutikker, der går over de danske landdistrikter.
  
"Landdistrikternes Fællesråd mener fortsat at der brug for en kortlægning af beho-vet for postservice i landdistrikterne," siger Thorkild Ljørring Pedersen.
"Og der er i høj grad brug for, at politikerne tager stilling til, hvad de fremover vil med Post Danmark: er der tale om en offentlig service for borgerne eller om en virksom-hed, hvis primære formål er at skaffe et årligt overskud til statskassen?"
  
Thorkild Ljørring Pedersen peger på, at Trafikministeren, ifølge Postloven, kan for-pligte Post Danmark til at udføre særlige opgaver uden sædvanlig fortjeneste eller med underskud og at det er Trafikministeren, der skal  fastsætte Post Danmarks ser-vice- og kvalitetsmål, herunder posthusnettets omfang.
  
"Det kan godt være, postservicen på landet fremover skal se anderledes ud end i dag, men jeg vil kraftigt opfordre kommuner og borgerforeninger til at gå i dialog med den lokale postmester om den lokale service, inden det er for sent. Hvis landpostbu-det skal overtage opgaven, kræver det en langt bedre information til borgerne, end de får i dag. Der er også uprøvede muligheder i at oprette lokale service-butikker, hvor postservice, kommunal service og lokalt foreningsliv kan spille sammen på nye måder," siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.
  
I sit brev til fællesrådet skriver Trafikministeren bl.a., at når Post Danmark ønsker at lukke en postbutik af økonomiske grunde, er det fast praksis at orientere de lokale interessenter (kommune, borgerforeninger m.v.), således at disse får mulighed for at give deres mening til kende, inden der sker opsigelse af kontrakten.
  
Den praksis giver Thorkild Ljørring Pedersen ikke meget for.
"Når Post Danmark melder ud, som det netop er sket i Horsens-området, at smerte-grænsen er nået og man sætter penge til ved at drive postbutikkerne, er det for sent at begynde at høre borgerforeninger og kommune."
  
Den fungerende postmester i Horsens planlægger at lukke seks postbutikker i op-landet pr. 1. juli.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *