Sammenlægning og justeringer af puljer i finansloven

Sammenslutningen af Danske Småøer skriver:
I finansloven for 2009 har man gennemgået “statens erhvervstøtteordninger med henblik på at identificere ordninger, som tiden er løbet fra eller som på anden vis har mindre relevans i dag”. De fleste vil nok mene, at det er fornuftigt, at man fra statens side jævnligt foretager den slags vurderinger. Men i finansloven for 2009 har dette kritiske øje rettet sig mod ø-støtten og landdistriktspuljen.

I finansloven hedder det: “Endvidere sammenlægges og justeres puljen til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og støtte til små øsamfund”. Det læser vi som, at Velfærdsministeriets Landdistriktspulje (ca. 25 mio. kr. årligt) og østøtte-puljen (ca. 5,7 mio. kr. årligt) lægges sammen til én pulje, og under én forvaltende myndighed. Og det kan læses, at der endvidere er budgetteret med en årlig nedskæring af de to puljer på 10 mio. kr. i alt.

Sammenslutningen af Danske Småøer har rettet henvendelse til de relevante ministerier og politikere for at få opklaret, hvilke konsekvenser det får for de retningslinier og præmisser, der gives støtte efter, når projekter i de små ø-samfund søger støtte. Læs selv s. 61-62 i finansloven på www.fm.dk

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *