Protestbrev til transportministeren

Landdistrikternes Fællesråd har sendt et brev til transportminister Carina Christensen i protest mod de serviceforringelser Post Danmark allerede har gennemført og vil gennemføre i postbetjeningen i landdistrikterne.Forringelserne betyder, at private, landmænd og andre virksomheder ikke kan få ekspederet pakker, breve og betalinger via landposten. Fremover skal det ske på posthuset eller postbutikken. Det betyder i realiteten, at når man får en anvisning i hånden af landposten, kan man starte bilen for at hente pakken på det posthus, landposten lige er kommet fra. Ydermere sættes portoen betragteligt op med mindre man sender over 3.000 breve dagligt, og endelig kan kirkeblade, sogneblade og lign. småblade kun uddeles fem gange om året på tidspunkter, som Post Danmark forlods bestemmer.
Forringelserne gav en del omtale op til jul, og Post Danmark hævdede i en pressemeddelelse, at de havde lyttet til kritikken. En nærlæsning af teksten viste imidlertid, at Post Danmark skubber forringelserne et år – og bruger nogle overgangsordninger i 2008.
I brevet til ministeren hedder det bl.a.: Forringelserne har to aspekter: En trussel mod de mange små sogneblades fortsatte eksistens og dermed sammenhængskraften i lokalsamfundet, samt en mere besværlig hverdag for private og virksomheder i landdistrikterne. Det sidste skal især ses i lyset af, at der bliver stadig længere mellem posthuse og postbutikker, samtidig med at åbningstiden bliver kortere.
Post Danmarks begrunder de markante forringelser med, at folk bruger netbank og netkøb mere og mere. Derfor er behovet for, at landposten agerer som rullende posthus forsvindende lille med kun omkring i gennemsnit 0,8 ekspedition pr. landpost. Hvis tallet er korrekt, skulle man ikke synes, det var nogen nævneværdig belastning for landsposten at fortsætte den hidtidige praksis.
I brevet foreslår Landdistrikternes Fællesråd, at overgangsordningen for 2008 fortsætter også efter 2008, det indebærer at man stadig – dog med visse forringelser i forhold til den gamle ordning –kan sende indbetalingskort, pakker og breve med landposten. Hvad angår sogneblade ønsker vi, at bladene kan omdeles 10 gange årligt jævnt fordelt over året, og at de særlige tillæg for oplag under 3.000 sløjfes.
Landdistrikternes Fællesråd finder ikke, at ovenstående løsning er den optimale. Men det er med generaldirektør Helge Israelsens egne ord en løsning, der for kunderne ligger tæt på den kendte. Da det samtidig er en lettelse af landpostens arbejde i forhold til den gamle ordning, er det vanskeligt at se nogen fornuftig argumentation for ikke at gøre overgangsordningen permanent.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *