Kollektiv trafik på landet

Ønsker brugerne med i udvikling af kollektiv trafik på landet

“Vi glæder os over, at der nu afsættes midler til at forbedre den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder, og vil gerne minde om, hvad trafikminister Sonja Mikkelsen selv sagde for nylig, nemlig at ministrene skal lytte til, hvad der rører sig ude i landet,” siger Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

I alt 90 mio. kr., øremærket til den kollektive trafik på landet, er på vej fra Trafikministeriet bl.a. til de regionale trafikselskaber og til oprettelse af et Videncenter.

Landdistrikternes Fællesråd opfordrer i den anledning Trafikministeren til at sikre, at beboerne i de tyndt befolkede områder bliver taget med på råd, når den kollektive trafik på landet skal styrkes lokalt.
“Det er vigtigt af få en dialog i gang mellem trafikselskaberne, kommunerne og de borgere, som ministeren siger hun vil lytte til: dem som skal leve med de initiativer, der sættes i gang, og som skal motiveres til at bruge dem og i sidste ende også betale for dem,” siger Thorkild Ljørring Pedersen.
“Trafikken på landet er domineret af privatbilen og for de fleste familier på landet er bilen uundværlig. Men der er brug for at få udviklet et smidigt system af kollektiv transport, der kan gavne både de unge og de ældre i landdistrikterne – og også gerne betyde, at familierne ikke overvejer at anskaffe bil nr. 2.”

Der er i løbet af 1990’erne gennemført en lang række forsøg med fleksibel kollektiv transport i tyndt befolkede områder og der er ikke brug for flere forsøg.
“Tiden er moden til, at de gode erfaringer, der er gjort, kommer hele landet til gode. Trafikministerens forslag om oprettelse af et Videncenter, der kan formidle erfaringerne er en ide, som Fællesrådet i høj grad bakker op, når der samtidig sættes ind med grundig information til beboerne i de tyndt befolkede områder. Trafikbetjeningen på landet er mange steder i dag så ringe, at de fleste har opgivet håbet om at den kan vendes til det bedre,” siger Thorkild Ljørring Pedersen.
“Derfor er det vigtigt at nye initiativer sikres en lang indkøringstid og bakkes op med grundig information, hvis omstillingen af den kollektive trafik på landet skal lykkes.”

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *