Godt lovforslag om landsbyfornyelse, men…

Velfærdsministeriet har netop fremlagt et lovforslag, der skal gøre det lettere for kommunerne at gribe ind overfor forfaldne og sundhedsfarlige boliger på landet, og dermed overfor en del af de spekulanter, der gang på gang genkøber og genudlejer boliger af meget dårlig standard. Lovforslaget falder godt i tråd med de ønsker, Landdistrikternes Fællesråd har på området, hvilket også fremgår af det høringsbrev, vi har sendt ministeriet.Især er vi meget tilfredse med, at lovforslaget åbner mulighed for at føre uforbrugte midler fra puljen til byfornyelsesprojekter i de større byer over til ”landsbydelen”. I de foregående år har mange kommuner fået afslag på landsby-projekter, fordi pengene var opbrugt, mens storbyerne ikke kunne bruge deres del. Samtidig er landsbyerne andel af puljen øget fra 20 til 25 pct.
Men ingen glæde uden tårer. Den samlede pulje er fastholdt på 50 mio. kr. Det er efter vores mening for lidt. Dels fordi der ifølge en rapport fra Socialministeriet er omkring 10.000 boliger på landet, der burde udgå af boligmarkedet, dels fordi det efter flere års intens byfornyelse i storbyerne er landsbyernes tur. Vi opfordrer derfor ministeriet til hurtigt at vurdere om den nye fordeling har givet den ønskede virkning. Hvis det ikke er tilfældet, forventer vi, at udgiftsrammen sættes op, så der er tilstrækkelig midler til at skabe den ønskede fornyelse.
Desuden kunne vi på to punkter godt ønske en yderligere stramning af lovteksten.
Nemlig at udvide kommunernes ret til, mod støtte, at gribe ind med nedrivning af faldefærdige ejer- og andelsboliger – også hvis ejeren ikke indvilger. Desuden foreslår vi en udvidelse af kommunernes tilsynspligt med tomme boliger, så der kan nedlægges forbud mod beboelse, før folk flytter ind i de sundhedsskadelige boliger.
Slutteligt gør vi i brevet opmærksom på, at succesfuld landsbyfornyelse afhænger af, at realkreditinstitutterne giver ejendomme i landdistrikterne samme favorable lånemuligheder, som byerne i dag tilbydes. Et forhold vi senere vil tage op overfor såvel Velfærdsministeriet som Erhvervsministeriet.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *