Flere penge til udvikling i landdistrikter

Pressemeddelelse fra Region Midtjylland:
Landdistriktsprogrammet – prioritering af penge 2009-2013
Regionsrådets Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder har drøftet den nationale fordeling af pengene på akserne (indsatsområderne) i Landdistriktsprogrammet for perioden 2009-2013.

Panelet består af de 16 medlemmer af Regionsrådet, der er udpeget til bestyrelsen for en eller flere LAG-er i Regionen.

Panelet noterer med tilfredshed, at EU-kommissionen foreslår, at yderligere 8 procentpoint (fra 5 til 13 %) af den direkte støtte til landbrugere flyttes til udvikling i landdistrikterne, hvilket svarer til ca. 400 mio. kr. for Danmark.

Med hensyn til den efterfølgende nationale fordeling af såvel EU-pengene som statspengene i Landdistriktsprogrammet finder Panelet, at akse 3, job og levevilkår, bør prioriteres betydeligt højere i perioden 2009-2013 end det er tilfældet for 2007 og 2008.

For 2007 og 2008 er fordelingen på akserne følgende:

25 % til Akse 1, Udvikling i jordbrugs- og fødevaresektorerne.
55 % til Akse 2, Natur og miljø.
20 % til Akse 3, Job og levevilkår.

Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder foreslår, at Danske Regioner arbejder for, at der afsættes en betydelig højere procentdel til Akse 3, Job og levevilkår. 

Begrundelsen for forslaget er, at der er brug for massive investeringer i job og levevilkår i landdistrikterne for at få en stærk, sammenhængende og balanceret udvikling i regionerne og i hele landet.

Udvikling og gennemførelse af større projekter i samarbejde med Regionen, kommuner og LAG-er er et væsentligt led i en større sammenhængende indsats for udvikling i landdistrikterne.

Det kunne være hensigtsmæssigt, at Regionerne tildeles penge i Landdistriktsprogrammet til prioritering til større projekter. Det foreslås derfor, at Danske Regioner overvejer at genoptage dette spørgsmål i forhandlingerne med Fødevareministeriet om gennemførelsen af programmet for 2009-2013.

Det kan supplerende nævnes, at LAG-erne nu er godt i gang med projekter og at mange LAG-er tilkendegiver, at der er behov for betydeligt flere midler.
  
Venlig hilsen
Kaj Møldrup Christensen
Formand for
Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *