Betydningen af skolelukninger i landdistrikter

Velfærdsministeriet har fået udarbejdet en undersøgelse om betydningen af lukninger af skoler for den lokale udvikling. Undersøgelsen er iværksat efter beslutning i Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, der har velfærdsminister Karen Jespersen (V) som formand. Undersøgelsen viser bl.a., at skolelukninger ikke er årsag til lokalområders tilbagegang. Lukningerne er snarere resultatet af en forudgående befolkningstilbagegang i områderne. Der sættes desuden fokus på skolers betydning for dagligliv og aktiviteter i lokalområdet. Undersøgelsen belyser, hvordan skolernes funktion som sociale samlingspunkter og faciliteter for foreningslivet kan bevares, hvis skolen lukkes. Der er til inspiration forskellige bud på, hvad en kommune kan gøre i forbindelse med tilpasning af skolestrukturen.
Undersøgelsen er gennemført af Teknologisk Institut for Velfærdsministeriet. Undersøgelsen omfatter bl.a. en statistisk analyse af alle skolelukninger i Danmark i perioden 1990-2007 samt en surveyundersøgelse blandt forældre til skolebørn, herunder hvilke faktorer, der lægges vægt på med hensyn til valg af skole.
Undersøgelsen kan ses her.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *