Vil regeringstoppen lukke et levedygtigt pengeinstitut i et af landets yderområder?

[LDF] Finansminister Bjarne Corydon (S) vil på statens vegne som hovedaktionær sælge landets 9. største pengeinstitut VestjyskBANK til et andet pengeinstitut. Det sker til trods for, at der er en reel mulighed for at sikre bankens overlevelse og dermed bevare et lokalt forankret pengeinstitut. Et salg af VestjyskBANK vil betyde stigende finansieringsproblemer for virksomheder og privatpersoner i området, advarer Steffen Damsgaard, formand i landdistrikternes Fællesråd i klare vendinger.

– Staten med finansminister Bjarne Corydon (S) som direkte ansvarlig minister, kan ikke seriøst mene, at et stort regionalt pengeinstitut som VestjyskBANK skal overtages af et andet større pengeinstitut, der ikke kender de lokale forhold. Det vil resultere i, at privatpersoner, virksomheder og institutioner i et stort yderområde i Nordvestjylland får forringede finansieringsmuligheder med tab af bosætning og arbejdspladser til følge, udtaler Steffen Damsgaard.

Han mener, at staten i stedet bør sælge aktierne i VestjyskBANK til en bredest mulig aktionærkreds og dermed sikre et godt fundamentet for et bæredygtigt pengeinstitut i et stort regionalt landdistrikt og yderområde.

Vil hæmme væksten og betyde tab af lokale arbejdspladser
Søren V. Jensen, stifter af Byggefirmaet Søren V. Jensen A/S ved Lemvig, frygter også for konsekvenserne ved et salg af banken:

 – Jeg er bange for, at der vil forsvinde 160 arbejdspladser direkte i banken, og at det vil hæmme væksten i mange virksomheder, når der bliver langt fra låntager til kreditafdelingen i en endnu større bank langt væk. Dertil vil det ødelægge selvforståelsen i lokalområdet, hvis banken med mange lokale aktionærer skulle forsvinde, udtaler Søren V. Jensen.

Det er synspunkter, som bakkes op af landmand Kristian Lundgaard-Karlshøj fra Ausumgaard ved Struer:

– Det vil ramme mange virksomheder og arbejdspladser, hvis vestjyskBANK ikke får en mulighed for at vise, at den i løbet af en periode kan bestå som selvstændigt pengeinstitut til gavn for udviklingen i et stort regionalt område, udtaler Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Kendskab til lokalområdet er afgørende
Landdistrikternes Fællesråd har fulgt konsekvenserne af de seneste års bankkrak og nødtvungne fusioner i landets landdistrikter og yderområder. Flere ting går igen.

Alt tyder på, at kendskab til lokale virksomheders udviklingsmuligheder, privatboligers beliggenhed osv. er afgørende for at få et ja til et lån. Helt eller delvis landsdækkende pengeinstitutter, der ikke har samme indsigt i de lokale forhold eller samme interesse i områdernes udvikling, er ofte mere tilbageholdende med at give lån til boligkøb eller virksomhedsinvesteringer i landdistrikter og yderområder.

Fjordbank Mors’ krak og den efterfølgende bølge af krakkede virksomheder samt tab af arbejdspladser er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at pengeinstitutter har lokalkendskab. Her så man endda eksempler på flere gode virksomheder, som, trods overlevelse, blev voldsom begrænset i finansieringsmuligheder og dermed i at vækste. Det skete, selvom de nye pengeinstitutter påstod, at kunderne intet ville mærke.

Derudover betyder et pengeinstituts hovedkontor også meget som arbejdsplads i lokalområdet. Der er mange lokale arbejdspladser, som straks bliver fjernet, hvis et andet pengeinstitut overtager aktiviteterne og ændrer et hovedkontor til ekspeditionsfilial.

Endelig er pengeinstitutters tilknytning til nærområdet afgørende for det lokale foreningsliv, idet de ved tab af lokalforankret pengeinstitut mister mange større og mindre bidrag samt sponsorindtægter. Der er tale om vedvarende nedgang i foreningernes indtægter, og dermed nedgang i det lokale engagement, hvilket begrænser foreningernes udviklingsmuligheder og aktivitetsniveau.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

1 Response to Vil regeringstoppen lukke et levedygtigt pengeinstitut i et af landets yderområder?

 1. Palle Isaksen skriver:

  Det klæder ikke Steffen Damsgaard, formand i landdistrikternes Fællesråd, at skyde på Bjarne Corydon eller andre politikere for, at de vil sælge VestjyskBank. Bankens problem er jo, at dens egenkapital og reserver ikke opfylder de lovmæssige krav i forhold til de udlån og garantier, som de har en risiko på.

  Det er da klart, at der er fordele ved at have en god og driftig lokal/regional bank og derfor er rigtig mange også villige til at støtte en sådan bank ved at købe aktier. VestjyskBank har ikke brug for nye ejere til deres aktier. De har behov for ny aktiekapital, som øger deres egenkapital. Amagerbanken havde samme problem og en invester med mia. på kontoen klattede ½ mia. væk ved at tilføre Amagerbanken større egenkapital – forgæves og tabt. Jeg kender ikke behovet i Vestjyske Bank – men det er lokal opbakning til deres bank med risikovillig kapital og manglende sikkerhed for, at det er nok, der skal redde banken.

  En fusion med en større bank med tilstrækkelig høj solvens vil kunne absorbere den manglende risikodækning og med stordriftsfordele bevare store dele af bankens filialnet og medarbejdere i lokalområdet. Og ja – direktionen sidder nok i en anden del af landet.

  Men er I nok og har kapital nok, kan I sikkert også få lov at overtage aktierne og komme til forhandlingsbordet.

  M.v.h. Palle Isaksen
  Thorøhuse

Der er lukket for kommentarer.