Vækstplan – del 1: Gavner landdistrikter og yderområder

[LDF] Første del af Vækstplan DK, som blev vedtaget tidligere på ugen har vist sig at have flere gode tiltag til gavn for landdistrikter og yderområder. Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, giver her en vurdering af den nu vedtagne vækstplan.

Nedrivning og renovering i landdistrikter
Det er værd at fremhæve, at der i 2014 og 2015 hvert år er afsat 200 mio. kr., til nedrivning eller renovering af dårlige boliger på landet og i landsbyer under byfornyelsesloven. Det er en pulje, som vi i Landdistrikternes Fællesråd har kæmpet meget for, siden Indsatspuljen ikke blev forlænget. Det er bestemt en sejr for landdistrikter og yderområder og især i de områder af landet, som er hårdt ramt.

BoligJob-ordning
Det er samtidig rigtig godt, at BoligJob-ordningen er genindført, og at det nu også er muligt at renovere sommerhuse og fritidshuse under denne ordning. Da mange sommerhuse og fritidshuse er beliggende i landdistrikter og yderområder, og at BoligJob-ordningen generelt øger selvfinansieringsmuligheden ved renoveringer, så er genindførelsen og forbedringen af ordningen af stor betydning for landdistrikter og yderområder. I Landdistrikternes Fællesråd har vi påpeget nødvendigheden af genindførelse BoligJob-ordningen samt, at det også skal omhandle sommerhuse og fritidshuse.

Afgiftsnedsættelse – grænsehandelsreducerende tiltag
For vores landdistrikter i det sydlige Danmark og især for detailhandlen er det meget vigtigt, at afgifterne sænkes på bl.a. øl og sodavand, så færre danskere forhåbentlig finder det attraktivt at køre til Tyskland og i stedet for lægger forbruget i Danmark og forhåbentlig hos det lokale indkøbssted.

Forhøjelse af fradrag for hotelovernatninger
Nu motiveres virksomheder også til at bruge hoteller yderligere, idet momsfradraget for hotelovernatninger stiger fra 50 til 75 %. Det skal gerne styrke hoteller og kroer i landdistrikter og yderområder som i forvejen har følt, at ordningen rammer hårdt. Det er i øvrigt en problemstilling, som Landdistrikternes Fællesråd har sat fokus på flere gange.

Reduktion af energi-afgifter for virksomheder
Det er vigtigt, at produktionsvirksomhederne som i stor stil ligger i landdistrikter og yderområder får fjernet den vægtbaserede emballageafgift. Dertil kommer fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi for virksomheder.

Forbedret bredbåndsudrulning på Bornholm
Det er en sejr at regeringen og forligspartierne nu ser bort kun fra den markedsbaserede tilgang med bredbåndsudrulning, idet man laver et fundamentalt opgør med tidligere markedsprincipper. Det kommer i første omgang Bornholm til gode med 60 mio. kr., men vi kigger allerede nu i Landdistrikternes Fællesråd videre mod alle de andre områder, hvor bredbånd på markedsvilkår ikke er realistisk.

Alt i alt en meget glædelig første del af Vækstplan DK. Men der er stadig mange forhold, som skal forbedres, for der kan skabes bedre rammevilkår for vækst og udvikling i erhverv og beskæftigelse i landdistrikter og yderområder. 

Se hovedtræk af: Vækstplan – del 1

Dette indlæg blev udgivet i Formandens indlæg, Nyheder. Bogmærk permalinket.