Udsigt til flere skolelukninger i 2013

[Jyllands-Posten] Kommunerne ser ud til at lukke skoler i samme hast som tidligere. På forsiden af Jyllands-Posten kan man tirsdag den 8. januar 2013 læse, at hele 43 pct. af landets kommuner forventer at lukke skoler i 2013. Det vil give kommunerne en samlet effektiviseringsgevist på 400 mio. kr., viser en analyse fra Kommunerne Landsforening (KL).

– Vi får mere for pengene ved at samle undervisningen på større skoler, og samtidig giver det bedre kvalitet, udtaler Erik Nielsen (S), formand for KL til Jyllands-Posten. Han mener, at skolenedlæggelser er nødvendige af både økonomiske og faglige grunde. Udsigten til flere skolelukninger bliver dog mødt med kritik flere steder fra.

Bekymret for konsekvensen af øget effektivisering
– Der er allerede rationaliseret og nedlagt massevis af skoler, og vi nærmer os en situation – ikke mindst i tyndtbefolkede områder – hvor transporten til den store skole inde i byen er et problem for især mindre børn. Flere skolenedlæggelser gør det desuden vanskeligt for folk at bosætte sig i disse områder, udtaler Mette With Hagesen, formand for forældreforeningen Skole og Forældre.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, er heller ikke begejstret for udsigten til flere skolelukninger, og han ser en samtidig en risiko for, at opbakningen til folkeskolen efterhånden forsvinder.

– Hvis ikke kommunerne besinder sig og begynder at interessere sig mere for kvaliteten og mindre for effektiviteten, eroderer opbakningen til folkeskolen, udtaler han til avisen.

Læs formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaards indlæg om udsigten til flere skolelukninger: Skoler igen på skafottet..! 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.