Uden frivillige – ingen udvikling i landsbyer og landdistrikter

[LDF] Det er ildsjælene og de frivillige, der skaber fremdrift. Det er dem, der sætter projekter i gang og sørger for, at der sker en lokal udvikling, men der bliver lagt større og større opgaver på de frivilliges skuldre.

Derfor er det vigtigt at turde diskutere, hvor grænsen for frivillighed går. Overlader kommunerne bare mere og mere til frivillige i lokalråd og andre foreninger i landdistrikterne, og kan vi fortsat løfte opgaverne? De spørgsmål vil blive diskuteret på en stor temadag om fremtidens frivillige den 9. marts 2013.

– Uden frivillige går Danmark i stå, og derfor skal vi have debatten nu, udtaler Kirsten Bruun, sekretariatschef for Landdistrikternes Fællesråd, der er en af hovedkræfterne bag temadagen.

Arrangementet finder sted i Vorbasse Fritidscenter. Det er henvendt til alle frivillige i lokalråd, borgerforeninger, landsbyråd og andre med interesse for frivilligt arbejde i hele landet. Foruden at debattere skal deltagerne gerne få en stor portion fornyet inspiration med hjem.

De Frivilliges Dag
Lørdag den 9. marts 2013, kl. 9.30 – 15.30
Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse
150 kr. (til forplejning).
Meld dig til her
Se programmet
Pressen er meget velkommen

Til arrangementet vil tre ildsjæle fra hver sit område præsentere projekter fra deres landsby. Tønder Landdistriktsudvalg vil bl.a. fortælle om en helt ny model for landsbypedeller, som de netop er ved at søsætte i Tønder Kommune. Deltagerne vil udveksle erfaringer og diskutere, hvornår det giver energi at være frivillig, og hvornår det tager energi at være frivillig. Der vil desuden være en workshop om, hvordan vi som frivillige kan bruge ressourcer bedre. Det gælder både menneskelige og økonomiske ressourcer.

I Vorbasse har de gennem to år arbejdet med et projekt, de kalder fremtidens frivillige. Som en del af projektet har de lavet en debatskabende udstilling med temaet: fremtidens frivillige i de mindre samfund. Udstillingen vil blive brugt som afsæt til at diskutere spørgsmål såsom: er det blevet sværere at være frivillig efter kommunalreformen, er kommunerne stadig med, og hvor går grænsen for frivillighed?

Temadagen er arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters rejsehold. Der holdes et lignende arrangement på Sjælland den 20. april 2013.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.