Tro på vækst og udvikling på småøerne

[Liv og land]  Spekulationerne om de små øsamfunds snarlige afvikling er stærkt overdrevne. Der ser derimod ud til, at der netop på småøerne hersker en stærk iværksætterånd og oprigtig tro på, at der kan skabes vækst og udvikling. Ved de seneste ansøgningsrunder til den særlige Ø-støtte har antallet af ansøgere været støt stigende og ligger nu på det højeste niveau i flere år. Det vidner om ud- i stedet for afvikling og glæder i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som står for uddelingen af pengene til udviklingsprojekter.

”De danske småøer er en vigtig del af vores kulturarv, og heldigvis er der også i dag masser af liv og tro på fremtiden på øerne. Det vidner kvaliteten af de mange ansøgninger, vi har modtaget, tydeligt om.” siger Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Laddistrikter.

Ø-støtten har til formål at fremme iværksætteri og beskæftigelse, bevare og formidle den særlige ø-kultur samt styrke levevilkårene for beboerne på 27 danske småøer. Blandt småøernes iværksættersucceser kan nævnes Skarø is, der har åbnet et helt nyt marked for is og nu laver is til både kræftpatienter på Rigshospitalet og til Singapore Airlines.

Medstifter af Skarø Is Martin Jørgensen, peger på, at selvom de små øer er udfordret på nogle områder, så er der samtidig et helt særligt klima for iværksætteri.

”På en lille ø hjælper man hinanden, og derfor er der meget kort fra tanke til handling. Det har vi mærket på Skarø Is, og selvom det er besværligt, at fragte alting med færgen, så tror jeg ikke, vi kunne have gjort det andre steder. Det er roen og naturen, der giver rum til det kreative,” siger han.

I alt 123 har søgt om Ø-støtte det seneste halvandet år. De mange ansøgninger bliver nu behandlet og tilsagnene sendt ud før jul. Næste ansøgningsfrist vil ligge medio marts 2014.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.