Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg bag ny landsbypedelordning

Der bliver for tiden lavet mange forsøg med landsbypedelordninger rundt om i landet. Seneste initiativ kommer fra Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg, der er netop er blevet medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Her vil man bruge seniorjobordningen til at ansætte landsbypedeller rundt om i kommunens lokalområder.    

Skal løse reelle opgaver i lokalsamfundene
– Formålet med ordningen er tosidet – vi ønsker at give personer der ansættes i et seniorjob i Tønder Kommune, et meningsfyldt arbejde, og ikke et arbejde, som er “opfundet” til formålet, som det er tilfældet i mange kommuner. Med det arbejde som disse personer udfører, er det målet at vi får løst nogle reelle opgaver i lokalsamfundene, som enten ikke løsses i dag, eller som løses af de frivillige, udtaler formanden for landdistriktsudvalget Finn Hansen til Digeposten. 

Der kan være en del udfordringer forbundet med en landsbypedelordning. Flere landsbyer har forsøgt selv at ansætte en pedel, men mange er løbet ind i juridiske og administrative besværligheder, når de er endt som arbejdsgivere. Samtidig kan det også være svært at finde opgaver nok til en fuldtidsansættelse. Men Landsbyudvalget i Tønder mener at have fundet løsningen på begge problemer.

Kommunen der er arbejdsgiveren
– I vores pedelordning, er det kommunen, der er arbejdsgiveren. Landdistriktsudvalget definerer sammen med lokalområderne reelle stillinger, som kommunen tilbyder til personer over 55 år, som er faldet for den maksimale dagpengeperiode på to år. Disse personer skal i henhold til loven, tilbydes en fast stilling i kommunen på overenskomstmæssige vilkår (seniorjob). Det betyder, at det er kommunen, der ansætter og afskediger, og kommunen der udbetaler løn og feriepenge, og at en stilling kan deles mellem flere lokalområder, udtaler Finn Hansen. 

Tirsdag den 22. januar 2013 holdt Landdistriktsudvalget et orienteringsmøde om ordningen for alle lokalråd i Tønder Kommune. Ordningen forventes at løbe i gang i marts måned. 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.