Et af de mest velbesøgte årsmøder nogensinde

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

[LDF] Fredag den 15. marts 2013 afholdt Landdistrikternes Fællesråd årsmøde i Rødding Fritidscenter. Landsdækkende organisationer, kommuner, folketingspolitikere, landsbyer og mange enkeltmedlemmer var mødt op for at deltage, og det blev et af de mest velbesøgte årsmøder nogensinde.  

Der var en rigtig god debat efter formandens beretning, der sammen med den skriftlige beretning viser, hvor meget Landdistrikternes Fællesråd har gang i. Der blev fremlagt et tilfredsstillende regnskabsresultat for 2012. 

 

Stort fremmøde til LDF's årsmøde.

Tre nye bestyrelsesmedlemmer
Forslaget til vedtægtsændringer blev også vedtaget, så virksomheder og regioner nu kan blive medlemmer, og derudover fik landdistriktsrådene deres egen medlemskategori og plads i bestyrelsen.

Der blev valgt tre nye medlemmer til Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse: Karsten Gram (Sønderborg og Aabenraa Kommune), Lars Steffensen (Landsbygruppen Thy) og Jørgen Folkvang (repræsentant for landsbyerne).

 

Fra venstre: Carsten Hansen, Martin Merrild, Anne-Mette Knattrup.

Der var genvalg til Steffen Damsgaard, der således fortsætter som formand for Landdistrikternes Fællesråd. Der var også genvalg til Svend-Aage Stenholdt, der er opstillet af Landbrug & Fødevarer.

Efter årsmødet blev der holdt tre indlæg af henholdsvis landdistriktsminister, Carsten Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merild og formand for Dansk Turismefremme, Anne-Mette Knattrup. Oplægene gav anledning til en god debat.

 


Formand Steffen Damsgaard sagde tak for indsatsen til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer, Herdis Hanghøj, Jørgen Otto Jørgensen og Ejnar Tylvad.

Læs tale og se præsentationer
Hvis du var forhindret i at deltage, har du mulighed for at læse ministerens tale eller se formanden for Landbrug 
& Fødevarer samt formandens for Dansk Turistfremmes
powerpræsentationer.   

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter:
Ministerens tale ved Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 2013
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer: 
Udviklingsmuligheder inden for landbrugs- og fødevareerhvervet
Anne Mette Knattrup, Formand for Dansk Turistfremme:
Dansk Turismefremme

Læs også Årsberetning 2013 og Referat fra årsmødet her.   

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.