Skal isfugl og hvepsevåge fortrænge en veldrevet campingplads

[LDF] Indlæg af Ole Flemming Lyse, Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget Hedensted Kommune og medlem af Landdistrikternes Fællesråd.

Skal isfugl og hvepsevåge fortrænge en veldrevet campingplads, der har ligget ved Rosenvold Strand i 50 år? Umiddelbart kunne man godt få den opfattelse, når man læser Natura 2000 planerne for skovene langs nordsiden af Vejle Fjord.

Placeret i Natura 200 området
Campingpladsen ligger inde i Natura 2000 området og er således undergivet planens bestemmelser om, at der skal sikres lysåbne arealer op mod skovene, naturtyperne skal udvides, og der skal sikres gode ynglebetingelser for isfugl og hvepsevåge.

I planen er der på intet tidspunkt anført, at campingpladsen skal sikres gode betingelser. Det er trods alt en større, veldrevet campingplads med 260 enheder og med en unik beliggenhed lige ud til Vejle Fjord.

Fuglene har 2700 ha. langs Vejle Fjord til at boltre sig i, og kan man så ikke udtage de få ha. af Natura 2000 planen, hvor campingpladsen ligger? At opholde sig på Rosenvold Strand Camping er i høj grad livskvalitet for rigtig mange mennesker, og det unikke er blandt andet, at mange af campisterne har direkte havudsigt fra deres campingvogn.

Kystnære campingpladser i kamp med naturhensynet
Jeg har talt med Naturstyrelsen, og det er tilsyneladende en kompliceret sag, at få campingpladsen udtaget af Natura 2000, idet området også henhører under EU-lovgivningen.

Kystnære, velbeliggende campingpladser vil altid være i søgelyset, når det gælder natur, og for ca. 10 år siden prøvede embedsmænd fra det daværende Vejle Amt at få campingpladsen trukket længere ind i landet, “idet synet af campingvogne forstyrrede det visuelle indtryk fra fjorden”. Man forlangte, at der skulle plantes et hegn foran campingpladsen. Planen blev dog skrinlagt, da lokale kræfter gik ind i sagen.

Lignende sager forelagt Naturstyrelsen
Hvad vil der ske med campingpladsen fremover med dens placering i Natura 2000 området? Planen står måske ikke til at ændre på nuværende tidspunkt, men jeg vil arbejde for, at Rosenvold Strand Camping udtages af Natura 2000 ved førstkommende revision af planen, og jeg er sikker på, at lignende sager vil blive forelagt Naturstyrelsen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.