Nye penge til nedrivning klar til uddeling

[MBBL] Aftalen om Vækstplan DK har sikret 400 mio. kr. til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i små byer og det åbne land. Nu kan de 70 mest trængende kommuner søge de første 200 millioner i Puljen til Landsbyfornyelse.

Pengene kan bruges fra 2014 og sammen med kommunernes eget bidrag på 40 procent vil det gøre en væsentlig forskel i udsatte landsbyer, der kæmper med tomme eller dårlige bygninger, nedslidt bymiljø og generelt forfald.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70 kommuner, der har byer med færre end 3.000 indbyggere eller åbent land, som kan få andel i de i alt 400 mio. kr. 

Det er stort set alle kommuner uden for hovedstadsområdet, og midlerne uddeles efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners procentvise andel af det totale behov for nedrivning og istandsættelse af dårlige huse.

10 mio. kr. til Lolland og Guldborgsund
Nogle af de meste trængende kommuner som Guldborgsund og Lolland kan søge op mod 10 millioner hver i statslige midler, men også en mindre ramme som 1,5 million til Middelfart eller Læsø kan gøre en forskel.

Puljen til landsbyfornyelse betyder, at der nu, ud over de årlige 75 millioner kr. fra byfornyelsesmidlerne, som de mindre byer har fortrinsret til, er yderligere 400 millioner kr. øremærket til en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Hertil kommer den ordinære ramme til bygningsfornyelse, som også kan anvendes i de små byer, hvis kommunen prioriterer det.

Læs vejledningen “Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse”
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop opdateret vejledningen ”Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse” med de seneste ændringer af byfornyelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Værktøjskassen er en guide til kommunerne over brugbare værktøjer og muligheder for at understøtte en ønsket udvikling af de udsatte landsbyer.

På ministeriets vidensportal www.livogland.dk kan man læse mere om ministeriets rejsehold og gode råd til at lave en kommunal landdistriktsstrategi.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.